Reklama
Opis firme

Ime firme: BD Agro

Oblast delatnosti: Uzgoj goveda i bivola, proizvodnja mleka
PIB: 100000910
Matični broj: 07054688
Šifra delatnosti: 01210

Kontakt:

  • Adresa: Dobanovci, Lole Ribara bb
  • Tel: +381 11 8465 400
  • Fax: +381 11 8465 270
  • E-mail: office@bdagro.com

Sajt: http://www.bdagro.com

Google mapa:
[mappress]

Proizvodi firme:

  • Mleko i mlečni proizvodi

Opis firme:

Preduzeće BD AGRO A.D., Dobanovci – Beograd osnovano je 1947.godine. Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja mleka. Do 1953 godine poslovalo je kao Seljačka radna zadruga, koja se potom transformisana u Proizvođačku zadrugu. Šest godina kasnije zadruga menja naziv u Zemljoradnička zadruga „Budućnost“. Značajan datum u istoriji ovog preduzeća je 21.10.1980 godine, kada je otvorena jedna od

najvećih i najmodernijih farmi za proizvodnju mleka kapaciteta 2.100 krava muzara. Svojinska transformacija preduzeća izvršena je 29.09.2005. godine, kada je preduzeće putem aukcijske prodaje privatizovano. Sadašnji većinski vlasnik firme B.D. AGRO a.d. je g-din Đura Obradović, kome pripada 70% kapitala. U vlasništvu manjinskih akcionara je 30% kapitala. Naš posed uvećali smo akvizicijom poljoprivrednog gazdinstva u Novom Bečeju, ukupne površine 2124ha u februaru 2008. godine. Generalni direktor je gospodin Ljubiša A. Jovanović.