Opis firme

Ime firme: Bel-plast

Oblast delatnosti: Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
PIB: 101783535
Matični broj: 06114814
Šifra delatnosti: 25220

Kontakt:

Sajt: http://www.belplastcompany.com/

Google mapa:
View Larger Map

Proizvodi firme:

  • Folije
  • Folije za pakovanje mleka
  • Kese
  • Stretch hood folija

Opis firme:

Kompanija “Bel-Plast” d.o.o. započela je sa radom 1990. godine kada se bavila isključivo konfekcioniranjem ambalaže odnosno preradom polietilena i proizvodnjom fleksibilne ambalaže za pakovanje prehrambenih namirnica. Danas kompanija „Bel-Plast” zapošljava 50 radnika koji su edukovani i osposobljeni da, uz stečeno iskustvo, odgovore svim zahtevima savremenog tržišta. Tokom proteklog perioda kompanija je kontinuirano usavršavala i proširivala kapacitete i proizvodni asortiman, a posebnu pažnju poklanja modernizaciji tehnološkog procesa i organizaciji proizvodnje. Trenutno proizvodi četiri grupe proizvoda – ambalaže od plastičnih masa prema zahtevima kupaca.

Podizanje kvaliteta na viši nivo je stalni zadatak uspešnog menadžmenta, tako da se kvalitetu sirovina i gotovih proizvoda poklanja velika pažnja. Kompanija je od skoro u svoj proizvodni asortiman uvela novi proizvod – STRETCH HOOD foliju. Reč je o artiklu koji se do sada nije proizvodio u našoj zemlji, a koji ima široku primenu u industriji građevinskog materijala, hemijskoj industriji i industriji veštačkih đubriva, kao i prehrambenoj industriji. Osnovni cilj u narednom periodu nam je unapređenje procesa, zadovoljavanje potreba kupaca, modernizacija tehnologije i, naravno, održavanje liderstva u proizvodnji fleksibilne ambalaže.