Reklama
Opis firme


Agencija za inženjering sistema menadžmenta „CERT-PLUS“ je prva privatna agencija za inženjering i sertifikaciju sistema menadžmenta u Južnoj i Jugoistočnoj Srbiji i najmladja u Srbiji. Počela je sa radom 01. oktobra. 2009. godine u Nišu. Registrovani smo kao samostalna preduzetnička radnja i tako ćemo poslovati dok se ne stvore uslovi za formiranje složenijeg oblika delatnosti. Osnivač i vlasnik agencije je Branko Vojinović, mašinski inženjer.

Osnovna delatnost agencije je:

– inženjering sistema menadžmenta.

Dopunske delatnosti agencije su:

– sertifikacija sistema menadžmenta,
– škola za interne proveravače sistema menadžmenta.

Ovlašćeni smo predstavnik i partner sertifikacione kuće iz Češke Republike „LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.“ za sertifikaciju sistema menadžmenta za teritoriju Republike Srbije.

www.ll-c.cz

Vizija: Želimo da svim zainteresovanim privrednim subjektima u Srbiji, (a i šire) pomognemo da u potpunosti ovladaju sistemima menadžmenta i da tako damo svoj doprinos ulasku naše zemlje (a i susednih zemalja) u Evropsku Uniju.

Misija: Želimo da kvalitetom naših usluga damo puni doprinos da sistemi menadžmenta udju u sve zainteresovane privredne subjekte.

Ciljevi:

– Kvalitet iznad svega,
– Zadovoljni korisnici naših usluga,
– Zadovoljni isporučioci,
– Zadovoljni poslovni partneri,
– Zadovoljni mi.

Inženjering

Naša agencija Vam nudi kompletan inženjering za sledeće sisteme menadžmenta:

– Sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001 QMS,
– Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine – ISO 14001 EMS,
– Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu – BS OHSAS 18001,
– Integrisani sistem menadžmenta (ISO 9001 QMS + ISO 14001 EMS + BS OHSAS 18001),
– Sistem menadžmenta bezbednošću laboratorija – ISO 17025,
– Sistem menadžmenta bezbednošću hrane – ISO 22000,
– Analiza ispravnosti i kritične kontrolne tačke u proizvodnji hrane – HACCP,
– Sistem menadžmenta beznednošću informacija – ISO 27000,
– CE – znak za proizvode bezbedne za ljudsku upotrebu.

Javite nam se, stojimo Vam na raspolaganju.

Sertifikacija

Sa ponosom ističemo da je naša agencija ovlašćeni predstavnik i partner sertifikacione kuće iz Češke Republike „LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.“ za područje Srbije i da smo ovlašćeni da vršimo sertifikacione i nadzorne provere i da dostavljamo sertifikate ove renomirane sertifikacione kuće za sledeće sisteme menadžmenta:

– Sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001 QMS,
– Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine – ISO 14001 EMS,
– Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu – BS OHSAS 18001,
– Integrisani sistem menadžmenta (ISO 9001 QMS + ISO 14001 EMS +BS OHSAS 18001),
– Specifikacija zahteva za sistem upravljanja IT uslugama – ISO 20000
– Sistem menadžmenta bezbednošću hrane – ISO 22000,
– Analiza ispravnosti i kritične kontrolne tačke u proizvodnji hrane – HACCP,
– Sistem menadžmenta bezbednošću informacija – ISO 27000,

Sertifikati „LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.“ su međunarodno priznati i veoma ugledni sertifikati i pružaju Vam mogućnosti da sa njima postignete visoke pozicije i ugled u poslovnom svetu u Srbiji, a i šire u zemljama članicama Evropske Unije.

Naši proveravači i eksperti su u evidenciji i pod nadzorom medjunarodne organizacije proveravača (IRCA) i imaju zavidnog iskustva u sertifikacionim i nadzornim proverama. Poseduju visoka znanja u oblastima sistema menadžmenta i vrlo su sistematični i kvalitetni u svom radu.

Ukoliko želite sertifikaciju nekog od sistema menadžmenta popunite prijavu za sertifikaciju i pošaljite nam je. Ubrzo ćete od nas dobiti ponudu za sertifikaciju koja obuhvata: sertifikacionu proveru, dodelu sertifikata i dve godišnje nadzorne provere, a sve u ciklusu od 3 (tri) godine.

Škola za ocjenjivače

Interni proverivači

Agencija „CERT-PLUS“ ima uspostavljenu školu za interne proveravače za sledeće sisteme menadžmenta:

– Sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001 QMS,
– Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine – ISO 14001 EMS,
– Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na RADU – BS OHSAS 18001,
– Integrisani sistem menadžmenta (ISO 9001 QMS + ISO 14001 EMS + BS OHSAS 18001),

Obuka za interne proveravače traje 3 (tri) dana po 10 (deset) školskih časova na dan, a izvode je naši najiskusniji proveravači koji imaju bogatog ranijeg iskustva u konsaltingu sistema menadžmenta.
Obuku izvodimo zavisno od broja kandidata i mesta odakle su:

– U Nišu,
– U mestu odakle su organizacije iz kojih su kandidati,
– U najbližem većem mestu u čijoj su blizini organizacije iz kojih su kandidati,
– U mestu koje predlože organizacije,
– U mestu koje odredi agencija (obično vrlo atraktivne lokacije).

U toku obuke kandidati se teoretski i praktično obučavaju za vršenje internih provera sistema menadžmenta u svojim, ali i u drugim organizacijama.
Nakon izvedene obuke kandidati polažu ispit osposobljenosti za interne proveravače i dobijaju certifikat o obučenosti za interne proveravače sistema menadžmenta.
Ukoliko ste zainteresovani za obuku Vaših kandidata za interne proveravače sistema menadžmenta u Vašoj organizaciji popunite prijavu za obuku internih provreavača i pošaljite nam je.
Nakon primljene prijave, mi ćemo Vam brzo dostaviti ponudu za obuku Vaših internih proveravača sa Planom obuke i Tematskim Planom, a najkasnije 10 (deset) dana pre početka obuke dobićete i sve druge detaljne informacije o mestu i vremenu trajanja obuke.

Eksterni proverivači

Obaveštavamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da će „CERT-PLUS“ Agencija za inženjering sistema menadžmenta iz Niša, Bulevar Nikole Tesle 23/5 počev od oktobra 2010. godine do februara 2011. godine zajedno sa renomiranim svetskim sertifikacionim kućama organizovati po prvi put u Nišu petodnevne IRCA i ANAB kurseve za eksterne proverivače sistema menadžmenta (medjunarodnih ISO standardа) i to:

– ISO 9001 QMS – Sistem menadžmenta kvalitetom,
– ISO 14001 EMS – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine,
– OHSAS 18001 – Sistem menažmenta zdravljem i bezbednošću na radu,
– ISO 22000 – Sistem menadžmenta bezbednošću hrane,
– HACCP – Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke u proizvodnji i distribuciji hrane.

Kursevi su u potpunosti usaglašeni sa ISO 17021 i ISO 19011, u šemi su IRCA i ANAB, izvode ih akreditovani i vodeći predavači u šemi IRCA i ANAB, a sertifikati koje će polaznici kursa dobiti, ako uspešno polože ispit na kraju kursa, su registrovani u evidenciji IRCA i ANAB.

„CERT-PLUS“ će obezbediti da najuspešniji polaznici kurseva, koji polože završni ispit na kraju kursa, budu njegovi eksterni proveravači, vodiće ih kroz trening provere, a kasnije će ih angažovati na svim proverama „preko treće strane“.

„CERT-PLUS“ će po prvi put u Srbiji organizovati za sve polaznike kurseva dvodnevnu pripremu pred kurseve po svom posebnom planu. Pripremu će voditi najiskusniji vodeći proveravači i najiskusniji vodeći predavači iz renomirane škole za interne proveravače koju ima „CERT-PLUS“.

Cene kurseva će biti 550 evra po kandidatu u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate i niže su od cena ovakvih kurseva u Beogradu, a kandidati iz Niša i okoline neće imati dodatne putne i smeštajne troškove kao da ove kurseve pohadjaju u Beogradu. Pravno lice koje na kurs uputi 2 ili više kandidata dobija popust od 50 evra po kandidatu. Ako se na kurs prijavi zajedno 2 ili više fizičkih lica, takodje dobijaju popust po 50 evra. Na uplatu za kurseve bez popusta ili sa popustom se ne plaća PDV jer „CERT-PLUS“ nije u sistemu PDV.

Redosled i termini kurseva će biti odredjeni i objavljeni nakon prijavljivanja zainteresovanih kandidata bilo od strane poslodavca (pravnih lica) ili samostalno od strane kandidata (fizičkih lica).

Provera preko treće strane

Naša agencija Vam nudi da za Vaše potrebe i po Vašem zahtevu izvrši kvalitetnu i nepristrasnu proveru funkcionisanja sistema menadžmenta kod Vaših budućih i sadašnjih poslovnih saradnika i partnera koji već imaju implemetiran (uveden) neki od sistema menadžmenta – takozvanu „PROVERU PREKO TREĆE STRANE“ i da Vam dostavi detaljan izveštaj o izvršenoj proveri.

Ovakvu proveru posebno preporučujemo:

1. Kada je u pitanju Vaša strateška odluka da li sa njima da stupite u poslovne ili partnerske odnose ili ne;
2. Kada želite da se uverite u njihovo poslovanje u skladu sa zahtevima standarda koji su implementirali;
3. Kada želite da proveriti kako su proveli neke veoma važne tendere na kojima ste i Vi učestvovali;
4. Kada želite da proverite njihove mogućnosti i sposobnosti da učestvuju u Vašim projektima ili aktivnostima kao partneri, izvodjači i podizvodjači prema tenderima koje ste Vi raspisali;
5. U svim drugim slučajevima kada je potrebno da steknete uvid u njihove stvarne potencijale, opremljenost, reference i kvalitet.

Za ovakve provere preko treće strane je potreban Vaš zahtev i saglasnost organizacije koja će se proveravati, a naša agencija je spremna da proveru izvrši u najkraćem roku.

Reference

Proveravači i eksperti agencije CERT-PLUS su uspešno izvršili sertifikacionu proveru, a sertifikaciona kuća „LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.“ iz Praga, Češka Republika je dodelila sertifikate sistema menadžmenta u sledećim organizacijama:

R/B NAZIV ORGANIZACIJE ADRESA SERTIFIKOVANA DELATNOST DATUM IZDAVANJA SERTIFIKATA STANDARDI BROJ SERTIFIKATA STATUS SERTIFIKATA
1 AUDIOVOX,
d.o.o.
Beograd, Srbija,
Zeleni Venac 6/I
Uvoz, prodaja, servisiranje
i opravka slušnih aparata
03.11.2009. – ISO 9001 3810001 AKTIVAN
2 CICERO
d.o.o.
Beograd, Srbija,
Jovana Žujovića 8
Štampanje proizvoda, knjiga
i časopisa
03.11.2009. – ISO 9001 3810003 AKTIVAN
3 RI – EPM
d.o.o.
Skopje, Makedonija,
Bulevar Jane Sandanski 113
Planiranje, instalisanje i održavanje
mernih i kontrolnih uredjaja u industriji
08.04.2010. – ISO 9001 3890019 AKTIVAN
4 BELCHEM MGI
d.o.o.
Zemun – Beograd, Srbija,
Železnička 15
Proizvodnja, pakovanje i distribucija
dijetetskih suplemenata u ishrani
01.10.2010. – ISO 9001
– HACCP
3810020 POVUČEN
5 NOVOBEOGRADSKO
KNJIŽARSKO
d.o.o.
Beograd, Srbija,
Omladinskih brigada 102
Uvoz, skladištenje, distribucija i veleprodaja
školskog pribora, kancelarisjkog materijala
i reklamne galanterije
25.10.2010. – ISO 9001 3810018 AKTIVAN
6 JUGINUS
a.d.
Beograd, Srbija,
Andrićev Venac 2
Prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje,
izrada specijalističkih studija i konsalting
25.11.2010. – ISO 9001 3810012 AKTIVAN
7 ROMAX TRADE d.o.o.
PIB 100731745
Novi Sad
Dositejeva 2
Nabavka, prodaja i ugradnja opreme i rezervnih delova
za industriju, rudarstvo i energetiku
12.12.2010. – ISO 9001 3810028 AKTIVAN