Opis firme

Ime firme: Compart

Oblast delatnosti: Proizvodnja ostalih predmeta od papira i kartona
PIB: 101443903
Matični broj: 08378126
Šifra delatnosti: 21250

Kontakt:

  • Bačka Topola, Edvarda Kardelja 10
  • Tel: +381 (24) 715-714; 715-667; 715-042
  • E-mail: office@compart.rs

Sajt: http://www.compart.co.rs/

Google mapa:
[mappress]

Proizvodi firme:

  • Papirna ambalža
  • Kartonska ambalaža

Opis firme:

Naša je vizija štamparija koja je od stvarne pomoći svojim klijentima. U skladu s tim vam  predstavljamo naš web-portal koji ima za cilj da vam prenosi najnovije vesti, znanja i čini dostupnim sve informacije u domenu štampe, etiketa, etiketiranja i fleksibilne ambalaže.