Opis firme

Proizvodnja slatkovodne ribe, ekstrudirane riblje hrane, uvoz i prerada morske ribe, distribucija I izvoz proizvoda.

PIB: 102082134

Matični broj: 08092427

Šifra delatnosti: 0322

Kontakt:

Adresa: Bački Jarak, Cara Lazara bb

tel: 00 381 21 6257 888, fax: 00 381 21 6257 810

E‐mail: office@dtdribarstvo.com

Sajt: http://www.dtdribarstvo.com

[mappress]
.

.
.

Priča o DTD Ribarstvu započinje 1954. godine, osnivanjem preduzeća „Šaran“ iz Petrovaradina, registrovanog za uzgoj i prodaju šarana i ostalih slatkovodnih vrsta riba. Krajem 60-tih godina, nekoliko sličnih kompanija se pridružuju preduzeću, pre nego što je „Šaran“ bio povezan sa drugih pet najvećih proizvođača ribe iz zemalja bivše Jugoslavije. Zajedno nastavljaju poslovanje pod nazivom „Jugoslovenski kombinat slatkovodnog ribarstva“, sa sedištem u Beogradu. 

Kasnija transformacija (1978. godine) rezultira ponovnim formiranjem preduzeća „Šaran“ kao samostalne firme, čijim udruživanjem sa Stanicom za ribarstvo (specijalizovanom za obučavanje tehnologa u uzgoju ribe), nastaje DTD Ribarstvo, kao preduzeće koje je poznato danas.

Godine 1998., DTD Ribarstvo usklađuje svoju pravnu formu sa Zakonom o preduzećima i nastavlja da posluje kao akcionarsko društvo.

U 2006. godini kompanija je u potpunosti privatizovana i vlasništvo je sadašnjih akcionara. Od tog perioda, DTD Ribarstvo postaje vodeći distributer ribe u Srbiji, uz konstantno povećanje ponude svojih proizvoda, širenje prodajne mreže i pristupanje novim tržišnim segmentima. Preduzeće je usmereno na dobijanje vrhunskog kvaliteta proizvoda, kroz uvođenje modernih metoda i tehnologija, kao i kroz kontrolu sirovina i finalnih proizvoda (poljoprivredni proizvodi (pšenica, kukuruz, suncokret, šećerna repa…); sveža riba (šaran, tolstolobik, amur…); Riboks (hrana za šarana i pastrmku); Ribella (šnicle šarana, skuša, papalina, oslić, škarpina, dimljeni šaran, skuša i tolstolobik, riblje paštete, itd.)

Za ostvarivanje postavljenih ciljeva DTD Ribarstvu su pre svega bile neophodne kvalitetne sirovine zbog čega je lansiran koncept OD NJIVE DO TRPEZE. Zbog toga, preduzeće je organizovano u četiri profitne jedinice i danas posluje u sledećem sastavu.

Ratarska proizvodnja koja raspolaže sa 5.000 ha obradivog zemljišta, koja je od 2008. godine opremljena najsavremenijom poljoprivrednom mehanizacijom, omogućuje uzgoj žitarica i uljarica ( pšenica, kukuruz, suncokret, šećerna repa, soja…) kao sirovinske baze za riblju hranu. Za smeštaj poljoprivrednih mašina izgrađeno je skladište površine 1200 m2.

Proizvedene sirovine za riblju hranu se smeštaju u novoizgrađene komplekse silosa, na dve lokacije u Vojvodini ( 2009. godine izgrađen je kompleks u Bačkom Jarku cca 10.000 t i 2010. godine u Banatskom Aranđelovu cca 15.000 t).

Proizvodnja riblje hrane za sopstvene potrebe započeta je 2007. godine u pogonu kapaciteta 4.000 t peletirane hrane. Međutim, sa ciljem da se obezbedi kontrolisan kvaliet ribe i intezivira proizvodnja u dvogodišnjem ciklusu, u periodu 2008 – 2009. godine izgrađen je Pogon u Bačkom Jarku za ekstrudiranu i peletiranu riblju hranu pod nazivom Riboks. Fabrika je opremljena sa visoko kvalitetnom i modernom tehnologijom i poseduje visoko regalno skladište od 1200 m2.

Ekstrudirana hrana Riboks se koristi ribnjačkim objektima DTD Ribarstva, tradicionalnoj delatnosti kompanije koja se odvija na 1.100 ha vodenih površina, na 4 lokacije u Vojvodini ( Jazovo, Srpski Miletić, Žabalj, Susek) koji su u periodu od 2006 – 2010. godine rekonstruisani.

Da bi riba proizvedena na ribnjačkim objektima stigla do potrošača u najkvalitetnijem obliku, izgrađena je i početkom februara 2010. godine puštena u rad Fabrika za preradu ribe sa najsavremenijom opremom za obradu, preradu i pakovanje ribe. Novoizgrađena Fabrika za preradu ribe, jedna je od najsavremenijih u Evropi i jedina je registrovana klanica ribe u Srbiji. Fabrika u potpunosti zadovoljava najstrožije evropske standarde. Karakteriše je potpuna automatizacija proizvodnje i najviši stepen higijenske zaštite u svim fazama procesa prerade ribe, kao i prerade ribljeg otpada.

Konfekcionirana, prepakovana sveža i smrznuta, kao i dimljena riba, smeštaju se u 2 hladnjače u Bačkom Jarku i Beogradu, odakle se finalni proizvodi DTD Ribarstva na tržište plasiraju pod robnom markom Ribella ( šnicle šarana, skuša, papalina, škarpina, dimljena skuša, šaran i tolstolobik, riblje paštete…).

Veleprodajna i maloprodajna distribucija proizvoda sopstvene proizvodnje i izvoz, šire se preko prodajne mreže koju trenutno sačinjava 5 veleprodajnih centara (Bački Jarak, Beograd, Čačak, Jagodina, Aleksinac). Uspešno posluje sa sledećim značajnim subjektima na domaćem tržištu: Mercator, Univerexport, Metro C&C, Tuš…kao i manjim trgovačkim lancima širom Srbije. Svoju robu plasira i kroz 35 specijalizovanih maloprodajnih prodavnica, pod nazivom Ribomarketi.

DTD Ribarstvo doo Bački Jarak danas zapošljava preko 350 ljudi i ono je nosilac razvojnog industrijskog ribarstva u Srbiji ( izvozni potencijal je preko 100 mil eur), kao i to da je zahvaljujući ogromnim naporima vlasnika i zaposlenih, kao i ogromnim uloženim sredstvima u 2010. godini dobilo izvoznu licencu za Rusku Federaciju i značajno doprinelo da Republika Srbija dobije dozvolu za izvoz ribe u Evropsku uniju.

Kruna dugogodišnjeg poslovanja i tradicije uzgoja i prerade ribe jeste dobijanje sertifikata u septembru 2010. godine, za sistem menadžmenta kvaliteta prema EN ISO 9001:2008 sa HACCP principima, čime je obezbeđeno još efikasnije poslovanje i povećana je konkurentnost na svetskom tržištu.

Žitarice i uljarice 

Žitarice predstavljaju nekoliko vrsta kultura iz porodica trava koje se gaje radi njihovog semena (zrna), koja obezbeđuju osnovnu hranu za ishranu ljudi i domaćih životinja. Razne žitarice se gaje u raznim predelima zemljine kugle. Žitarice i danas predstavljaju osnovni prehrambeni proizvod u mnogim zemljama, naročito siromašnim, dok industrijalizovane zemlje sa višim životnim standardom preferiraju proizvode većeg stepena prerade.

Hranljiva vrednost žitarica i prerađevina leži u velikom sadržaju kompleksnih ugljenih hidrata. One takođe obezbeđuju belančevine i vitamine B grupe, ali su oskudne u nekim esencijalnim aminokiselinama i kalcijumu.Uzgajanje žitarica i uljarica u DTD Ribarstvu kao sirovinske baze za riblju hranu, na 5.000 ha obradivog zemljišta, na dve lokacije u Vojvodini (Lovćenac i Banatsko Aranđelovo) daje uspešne rezultate i prinose sledećih poljoprivrednih kultura:

– Pšenica 8 – 10.000 t

– Kukuruz 10 – 12.000 t

– Soja 2 – 2.500 t

– Šećerna repa 20 – 25.000 t

– Suncokret 1.000 t

koje se smeštaju u 2 novoizgrađena kompleksa silosa u Vojvodini:

– Kompleks u Bačkom Jarku cca 10.000 t

– Kompleks u Banatskom Aranđelovu cca 15.000 t

Godine 2008. nabavljena je najsavremenija poljoprivredna mehanizacija, za koju je izgrađeno skladište za smeštaj površine 1.200 m2.

Riboks – riblja hrana  

Riboks ekstrudirana hrana proizvodi se po najmodernijoj tehnologiji, koja u proizvodnji ribe omogućava odličnu konverziju.

Tok proizvodnje je vertikalan na 5 nivoa, što omogućava protok zrna I proizvoda slobodnim padom, eleminiše trenje I obezbeđuje homogeniji proizvod. Prednosti Riboks linije uključuju pulverizator, DDC kondicioner I dvopužni ekstruder. Ovi elementi omogućavaju bolju teksturu, ukus I svarljivost hrane, kao I najvišu iskorišćenost hranljivih sastojaka. Riboks se sporije raspada u vodi od drugih hraniva, budući da se sušenje vrši iz jezgra proizvoda, na traci dužine 40m, na optimalnoj temperaturi. Vacuum couter omogućava ujednačenu zamašćenost hrane, manju poroznost I proizvodnju hrane sa visokim procentom masti.

U proizvodnji Riboks hrane koriste se najkvalitetnije sirovine.

Proteini animalnog porekla – Riboks se proizvodi sa ribljim brašnom od plave ribe – haringe. Za razliku od ribljeg brašna od bele ribe, riblje brašno od plave ribe sadrži visok nivo prirodnog lizinga – najznačajnije aminokiseline za ribu, koja doprinosi pravilnom rastu i razvoju uzgajane ribe.

Masti – Sadržaj masti u hrani podstiče bolju kondiciju ribe, otpornost prema bolestima i toleranciju na promene temperature vode. Riboks hrana se izdvaja po visoko masno-kiselinskom sastavu, što obezbeđuje bolje zdravstveno stanje riba.

Vitamini i minerali ( Premix) – Riboks hrana sadrži optimalan odnos vitamina i minerala, prilagođen potrebama različitih uzrasnih kategorija ribe. Koriste se isključivo termostabilne komponente, koje pored izloženosti visokim temperaturama ne gube svoja korisna svojstva.

Proteini biljnog porekla – Riboks sadrži najkvalitetnije biljne proteine koje riba lako usvaja, a koji se dobijaju iz sojine pogače, proizvedene u našem pogonu, bez hemijskog tretmana za razliku od proteina iz sojine i suncokretove sačme koji se prethodno hemijski tretiraju štetnom materijom – heksanom.

Žitarice – Kontrolisan, stabilan kvalitet žitarica je potreban za ujednačenost hrane. Sopstvenom proizvodnjom žitarica obezbeđujemo kontrolisan kvalitet sirovina, bez genetski modifikovanih organizama.

Ekstrudirana hrana za šarana:

RIBOKS 48/10 Potpuna smeša za jednomesečnu mlađ šarana

Namenjena je za ishranu mesečnjaka šarana. Visok sadržaj proteina i izbalansiranost minerala osiguravaju brz rast i zdravu mlađ uz odličnu konverziju.

RIBOKS 32 /10 Potpuna smeša za mlađ šarana

Namenenja je prvenstveno za dvogodišnju mlađ šarana, ali se kao bogata proteinima može upotrebiti i za proizvodnju konzuma u cilju inteziviranja proizvodnje.

RIBOKS 25/7 Potpuna smeša za tov šarana

Univerzalna hrana za upotrebu u poluintezivnom sistemu gajenja konzumnog šarana tokom cele godine. Upotrebom ove hrane postiže se viši kvalitet mesa sa minimalnim procentom masti, što daje prepoznatljiv ukus, atraktivan za potrošača.

RIBOKS 25/12 Potpuna smeša za tov šarana

Namenjena je korišćenju u poluintezivnom sistemu konzumnog šarana. Dobro izbalansiran odnos masti, proteina i minerala u kombinaciji sa prirodnom hranom obezbeđuju odličan prirast sa niskom konverzijom, kao i bolju pripremu ribe za prezimljavanje.

Ekstrudirana hrana za pastrmku:

RIBOKS 47/24 Potpuna smeša za mlađ pastrmke

Namenjena za gajenje mlađi preko 10 grama. Pravilno izbalansiran odnos minerala, visok nivo proteina i masti obezbeđuje dobru konevrziju i visok prirast.

RIBOKS 45/27 Potpuna smeša za tov pastrmke

Namenjena za gajenje pastrmki u intezivnom sistemu uzrasta od preko 10 grama. Visok procenat proteina i masti obezbeđuje izuzetnu konverziju.

RIBOKS 43/30 Potpuna smeša za tov pastrmke

Namenjena proizvodnji konzumne pastrmke. Upotrebom na kraju tova postiže se brži prirast, odlična konverzija i kvalitetno meso.

RIBOKS 46/22 Potpuna smeša za tov pastrmke

Namenjena za gajenje pastrmki od 100-350g, štočini ovu hranu univerzalnom u odnosu na uzrasnu kategoriju. Pravilno izbalansiran odnos minerala, proteina i masti obezbeđuje dobru kondiciju, konverziju visok prirast.

Ribella – smrznuta riba  

Krajem 2008. godine, DTD Ribarstvo je dopunilo svoj asortiman u maloprodajnim objektima novim, Ribella proizvodima prepoznatljivim po svom originalnom dizajnu i crvenom logou. Pakovanja Ribelle na svojoj poleđini sadrže predloge recepata za pripremu ribe.

Ribella asortiman se odlikuje izuzetnim kvalitetom, a posebna pažnja se obraća na izbor sirovih proizvoda koji sačinjavaju svako pakovanje. Proizvodi iz Ribella asortimana su 2009. godine osvojili brojne nagrade na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

Ribella proizvodi se mogu naći u veleprodajnim objekatima, kao i u maloprodajnim objektima širom Vojvodine I Srbije.

Slatkovodna riba 

Šaran – Najznačajnija riblja vrsta ravničarskih voda, kako sa privrednog, tako i sa gastronomskog i sportskog aspekta. Najčešće naseljava kanale, jezera i mirnije reke, a za svoje stanište obično bira duže vreme potopljene panjeve i stabla.

Meso šarana je preporučeno od strane Svetske zdravstvene organizacije (WHO) jer sadrži lako svarljive belančevine, a omega 3 masne kiseline koje poseduje preventivno utiču na olakšan rad srčanog mišića, kao i na celokupno zdravlje čoveka. U cilju ishrane, šaran se veoma lako i brzo priprema i nezaobilazan je na trpezama tokom perioda posnih slava, a nutricionisti i ljudi koji brinu o svom zdravlju konzumiraju ga redovno

Amur – Amur potiče iz istoimene reke na granici Kine i Rusije, a u naše vode je prenet i naseljen iz Mađarske, kako bi se hranio vegetacijom u manjim kanalima i sprečio njihovo zaplićavanje. Zahvaljujući ukusnom i kvalitetnom mesu, vrlo brzo se našao i u redovnom ribnjačkom uzgoju. U prilog kvalitetu amura govori i činjenica da se u svojoj postojbini, Kini, uzgaja i konzumira preko 2.000 godina.

Meso amura je posno i ukusno, pa je iz tih razloga ovo omiljena riba domaćina u doba posnih slava. Isto tako, meso amura je često na meniju u okviru raznih vidova dijetalne ishrane.

Tolstolobik – Tolstolobik je prenet u naše krajeve iz Kine. Gaji se u ribnjacima, a naselio je i Dunav i njegove pritoke. U naše vode se unosi veštačkim putem, poribljavanjem i najčešće zajedno sa amurom. Tolstolobik je rečna, bela i nemasna riba. Meso mu je izuzetno sočno. Protkano je krupnim i jakim kostima, i može se konzumirati bez problema i sa lakoćom – zbog čega predstavlja pravu gurmansku poslasticu.

Svežu ribu koja se uzgaja u ribnjacima DTD Ribarstva može se kupiti u opremljenim maloprodajnim objektima pod nazivom Ribarnica i Ribomarketi.

Ribella – Dimljena riba  

Dimljenje ribe je nekada bio način da se riba duže očuva. Riba je soljena i sušena vatrom, dok je dimljenje bilo sporedni efekat. Kako se danas za očuvanje ribe koriste savremena sredstva hlađenja i zamrzavanja, dimljenje ribe je prvenstveno metod za dobijanje specifičnog ukusa i mirisa . Za dimljenje se koristi i morska ( haringa , tuna , losos, sardela ) i slatkovodna riba ( šaran , pastrmka , tolstolobik ). Dimljena riba može se pripremati hladnim ( do 32 ºC ) i toplim postupkom ( do 80 ºC ). Efekat je smanjenje količine vode povećanja količine proteina u proizvodu, dobijanje primamljive boje, mirisa i ukusa koji poboljšava osnovni ukus ribe.

Jedan obrok dimljenje ribe podmiruje dnevne potrebe organizma za proteinima, gvožđem , kalcijumom , vitaminom D, vitamin F, jodom.

Preporučuje se osobama u razvoju, osobama koje se slabo kreću , izloženim stresu, starijim osobama . Omega 3 kiseline tj. polivalentne nezasićene masne kiseline se ne sintetišu u organizmu, a riba je bogat izvor. Omega3 masne kiseline redovnim unošenjem smanjuju rizik od kardiovaskularnih smetnji, aterioskleroze , infarkta srčanog i moždanog tkiva , hipertenzije , visokog nivoa LDL holesterola ( loš holesterol ). Zbog male količine vezivnog tkiva meso riba se izuzetno lako vari . Kod Eskima koji su zbog uslova života usmereni na konzumiranje mesa ribe , nije nikad zabeležen zdravstveni problem izazvan kardiovaskularnim smetnjama .

Ribella dimljeni proizvodii se mogu naći u veleprodajnim objekatima, kao i u DTD maloprodajnim objektima širom Vojvodine I Srbije.