Opis firme

Ime firme: Inter Gradex Trade

Oblast delatnosti: Proizvodnja ostalih predmeta od papira i kartona
PIB: 100892492
Matični broj: 17113461
Šifra delatnosti: 21250

Kontakt:

  • Adresa: Čačak, Bulevar Oslobođenje 17
  • Tel: 032/374-466
  • Fax:032/374-464
  • E-mail: igt@eunet.rs
  • Direktor – Zora Nikolić

Sajt: http://www.igt.co.rs

Google mapa:
[mappress]

Proizvodi firme:

  • Pakovni filmovi
  • Film za laminaciju
  • Etiketni filmovi
  • Fleksibilni pakovni papir
  • Samolepljivi materijali u rolni

Opis firme:

Inter Gradex Trade je uvoznik i distributer materijala za grafičku i pakovnu idustriju. Tokom 12 godina, koliko postojimo, izgradili smo kvalitetnu i stabilnu firmu koja danas važi za lidera u snabdevanju grafičke i pakovne idustrije na teritoriji Srbije. Sedište firme se nalazi na adresi Bulevar oslobođenja 17, Čačak, i zauzima poslovni krug od 12.231 m2. Poslovna zgrada koja je opremljena sa svom neophodnim sredstvima za rad zauzima površinu od 965 m2. Roba se skladišti u magacinskom prostoru od 3.150 m2, u kojem se nalazi i 300 m2 javnog carinskog magacina. Vozni park se sastoji od 3 teretna vozila (10 tona, 5 tona, 3.5 tone), 7 putničkih vozila, 1 električnog i 1 motornog viljuškara. Naš poslovni tim se sastoji od 32 zaposlena, koji su pre svega profesionalci, koje odlikuje dobar timski rad oplemenjen znanjem i iskustvom. Da bi unapredili naš sistem poslovanja implementirali sistem menadžmenta kvalitetom prema standardima JUS ISO 9001:2000.