Reklama
Opis firme

Ime firme: Mlekara Loznica

Oblast delatnosti: Proizvodnja mlečnih proizvoda
PIB: 101561926
Matični broj: 7299141
Šifra delatnosti: 15510

Kontakt:

  • Adresa: Loznica, 1. maja bb
  • Tel: +381 15  871-824,  +381 15  871-824, +381 15  871-826
  • Fax: +381 15  871-828
  • E-mail: mlekaraloz@nadlanu.com

Sajt: http://www.mlekaraadloznica.com

Google mapa:
[mappress]

Proizvodi firme:

  • Pasterizovano mleko
  • Kiselo mlečni proizvodi
  • Polutvrdi sir-kačkavalj
  • Beli sir – feta
  • Krem sir
  • Sitni sir

Opis firme:

A.D. „Mlekara“ Loznica osnovana 1980 godine sa uspehom radi i dnevno preradi 25.000 litara mleka. Sirovinska baza je brdska-ravničarska sa 23 otkupna mesta, Otkupna mesta zadovoljavaju higijensko-tehničke uslove. „Mlekara“ je HACCP – sistemu i ima dozvolu za izvoz u Zemlje našeg okruženja. Svoje proizvode plasira na Beogradsko, Novosadsko, Požarevačko kao i na naše lokalno tržište Loznice, Valjeva, M. Zvornika itd.

A.D. Mlekara Loznica je konzumna mlekara i proizvodi pasterizovano mleko, kiselo mlečne proizvode, kao i polutvrdi sir-kačkavalj, beli sir feta, krem sir i sitni sir. Oprema je poznatog proizvođača „Alfa-Laval“ za prijem mleka, proizvodnju i pakovanje gotovih proizvoda. Pored proizvodnih linija Mlekara je opremljena odgovarajućim rashladnim kapacitetima kao i namenskim vozilima za dovoz mleka i razvoz gotovih proizvoda. Kadrovi su stručni, kao što su tehnolozi, mikrobiolog, mlekarski tehničari i ostala iskusna radna snaga.