Opis firme

Ime firme: Panda

Oblast delatnosti: Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
PIB: 100885661
Matični broj: 07593694
Šifra delatnosti: 25220

Kontakt:

  • Gornji Milanovac, Rudnička 79
  • Tel: +381 32 720 610, 720 611, 725 733
  • Fax: +381 32 720 612
  • E-mail: info@panda.rs

Sajt: www.panda.co.rs

Google mapa:
[mappress]

Proizvodi firme:

  • duvana plastična ambalaža
  • brizgana plastična ambalaža

Opis firme:

Realizaciju uvek novih ideja, investicione i uopšte razvojne planove diktiraju uslovnost opšteg ekonomskog okruženja, sa stalnim smanjenjem tržišta i povećanjem konkurencije. Pažljivom analizom izabranog programa, fleksibilnošću poslovne politike i prilagođavanja stalnim tržišnim promenama, Panda uprkos svemu uspeva da zadovolji zahteve kupaca. Preduzeće Panda d.o.o je osnovano 1990. godine sa sedištem u Gornjem Milanovcu. Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja duvane i brizgane plastične ambalaže za potrebe farmaceutske,hemijske, prehrambene i drugih industrija.Pored svog standardnog programa Panda d.o.o. distribuira robu više italijanskih kompanija u cilju povećanja svoje ponude i zadovoljenja krajnjih korisnika.

Ukoliko želite da se na tržištu pojavite sa svojom jedinstvenom i prepoznatljivom ambalažom javite nam se i naš tim će prema Vašim zahtevima izraditi proizvod koji će odgovarati Vašim potrebama. Poštovanjem poslovne politike Panda d.o.o. svakodnevno širi svoju prodajnu mrežu osvajanjem novih teritorija i nastupanjem na novim tržištima.Ukoliko ste zainteresovani za distribuciju naših proizvoda pridružite se našem prodajnom timu.