Opis firme

Ime firme: Plastika ad

Oblast delatnosti: Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
PIB: 101067815
Matični broj: 07274416
Šifra delatnosti: 25220

Kontakt:

 • Adresa: Nova Varoš, Magistralni put 13
 • Centrala +381 3361-310 do 314
 • DIREKTOR +381 3361-320, 61-382
 • Tehnički direktor +381 3361-320
 • Komercijalni direktor +381 3361-320
 • Finansijski direktor +381 3361-320
 • Prodajna služba +381 3363-647
 • Šef prodaje +381 3361-254
 • Šef nabavke +381 3361-182
 • Nabavna služba +381 3363-368
 • Opšti sektor +381 3362-465
 • Telefaks +381 3363-397
 • info@plastikanv.com

Sajt: http://www.plastikanv.com

Google mapa:
View Larger Map

Proizvodi firme:

 • Kese za pakovanje smrznutih namirnica
 • Industrijske i ventil vreće
 • Folije za mleko
 • Burad
 • Baloni
 • Kante
 • Flaše

Opis firme:

Preduzeće Plastika ad Nova Varoš, datira od 1959. god. Ime Plastika seže u 1990. god. kao posledica transformacije tadašnjeg Kombinata „Zlatar“ Nova Varoš. Kao akcionarsko društvo, posluje od 31.12.2004. god. nakon izvršene privatizacije putem aukcije.  U proizvodnom programu zastupljeni su proizvodi dobijeni različitim tehnološkim procesima, odnosno tehnologijama (duvanje, brizganje, ekstruzija), a osnovna sirovina za proizvodnju je polietilen niske (LDPE) i visoke (HDPE) gustine, kao i manje količine polipropilena (PP) i polikarbonata (PC). Duvane proizvode čine plastična burad, baloni, kante, flaše, za prehrambenu, farmaceutsku i kozmetičku industriju, potom posude za primenu u medicini, mlekarskoj industriji, automobilskoj industriji i dr.U ekstrudirane proizvode spadaju različite vrste polietilenskih kesa za pakovanje trikotažnih artikala, potom reklamne kese u trgovini, kese za pakovanje smrznutih namernica, industrijske vreće, ventil vreće, folije za mleko, folije za primenu u građevinarstvu, folije za plastenike, termoskupljajuće folije za prekrivanje robe na paletama, crni polietilenski film višestruke namene i dr. Brizgani proizvodi namenjeni su širokoj potrošnji, automobilskoj industriji, mlekarstvu itd. To su razne kofe, dozne, nosiljke, „holandezi“, kutije za alat itd. Fabrika poseduje i opremu za konfekcioniranje, odeljenje za štampu folije, odeljenje regeneraciju, kao i sopstvenu mašinsku radionicu za izradu alata i uređaja i održavanje opreme.