Reklama
Opis firme

Ime firme: Sava Kovačević

Oblast delatnosti: Proizvodnja mlečnih proizvoda
PIB: 100636176
Matični broj: 08065888
Šifra delatnosti: 01110

Kontakt:

 • Adresa: Vrbas, Vinogradska kosa bb
 • Tel: (+381) (0)21 795-4200, (+381) (0)21 795-4217
 • Fax: (+381) (0)21 795 4201

Sajt: http://www.savakovacevic.rs

Google mapa:
[mappress]

Proizvodi firme:

 • Pasterizovano mleko
 • Jogurt
 • Jogurt light
 • Kiselo mleko
 • Kisela pavlaka
 • Srpski sir
 • Sitni sir
 • Kačkavalj

Opis firme:

Poljoprivredno preduzece “Sava Kovačević” A.D. je osnovano 1946 godine. Svoj nagli razvoj poljoprivredno preduzece “Sava Kovačević” započelo je 1965 godine, da bi se 1973 godine integrisalo u IPK “Vrbas” kao prva poljoprivredna članica bačkog agro kompleksa.

Decembra 2003 godine je izvršena privatizacija i kompanija “Mirotin” D.O.O. iz Vrbasa postaje vlasnik 68.23% kapitala preduzeća “Sava Kovačević”, čime počinje njegov nagli i ubrzani razvoj u savremeno ratarsko – stočarsko gazdinstvo. Uz permanentne investicije novih vlasnika, prilagođavanje proizvodnog asortimana i uvođenjem modernih agro-tehničkih mera postali smo jedno od vodećih poljoprivrednih preduzeća u Srbiji.

Danas preduzeće raspolaže sa 3.880 ha zemljišta u sopstvenom vlasništvu i oko 750 ha državnog zemljišta uzetog u zakup. Na oko 4.600 ha obradivog zemljišta, za potrebe ratarske proizvodnje zastupljeno je industrisko bilje (40%), žitarice (55%) i krmno bilje. Osim ratarskih, razvijena je i stočarska proizvodnja u koju su poslednjih godina uložena značajna sredstva, s obzirom na njen vrlo jak položaj u okviru agrara.Ova proizvodnja usmerena je u dva pravca: program proizvodnje mleka na farmi i program proizvodnje kvalitetnih grla goveda i ovaca