Jovana

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 13.543

  Pozdrav svima!

  Anice kiselost sirove pavlake mora biti ispod 6.0 SH.

  Oderedjivanje kiselosti pavlake se vrsi skoro isto kao i odredjivanje kiselosti sirovog mleka.

  U posudu se odmeri pipetom 20 ml pavlake i razredi sa 20 ml vode. Tome se doda 2 ml 2%-nog rastvora fenolftaleina i titrira se decimolarnim rastvorom natrijum-hlorida dok se ne pojavi ruzicasta boja koja mora biti postojana 30 sekundi.

  Iyracunavanje

  Stepen kiselosti pavlake = a F 2

  gde je

  a-ml rastvora NaOH

  F-faktor rastvora NaOH

  Ako se uzimaju manje kolicine uzorka poput 10 ml time se odstupa od standardne metode i samim tim tacnost je manja. Ako se koristi 10ml sirove pavlake mora se mnoziti sa 4. time se ne postize nista samo su veca odstupanja od tacne vrednosti.