Biljana

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 16.395

  Ako je nekome potrebna stručna pomoć u proizvodnji rakije i preradi voća i povrća,javite se.

  Mislim, pre svega, na one koji žele da se bave tradicionalnom proizvodnjom i preradom organski proizvedenog voća i povrća.

  Član 16.395

  Ivane,

  Ne znam da li mislite na optimalnu temperaturu rakije  za konzumiranje, ili na optimalnu temperaturu potrebnu za određene tehnološke procese u proizvodnji rakije? Pojasnite.

  Ako mislite na jačinu rakije / koncentraciju etil-alkohola u rakiji, najbolji ukus ima rakija sa koncentracijom etil-alkohola od 40 – 42 % vol. Aromatične materije u rakiji su najizraženije pri toj koncentraciji. Ako je za proizvodnju rakije korišćeno voće potrebnog kvaliteta i ako su procesi fermentacije i destilacije obavljeni kvalitetno, aromatične materije su izražene i u destilatu sa koncentracijom etil-alkohola i do 80 % vol.

   

  Član 16.395

  Marija,

  Do povećanog sadržaja bakra je najverovatnije došlo zbog povećane kiselosti materijala za destilaciju. Ako je bila povećana kiselost i u destilatu za redestilaciju nije moglo doći do smanjenja količine bakra.

  Aparat za destilaciju treba da bude dobro opran, da se uklone sve nataložene materije.

  Višak bakra se odstranjuje kalijum-ferocijanidom, ali obavezno u saradnji sa nekom ovlašćenom laboratorijom.

  Član 16.395

  Nevenka,

  Postoji način, ali je uvek potrebno znati kolika je gustina. Određivanje alkohola piknometrom zasniva se na određivanju relativne gustine destilata u odnosu na destilovanu vodu i na osnovu dobijenog rezultata u tabeli se pročita sadržaj alkohola.

  Gustina je zavisna od temperature. Zapremina destilata zavisi od temperature. Određivanje sadržaja alkohola alkoholometrom zavisi od temperature i zbog toga se za određivanje prave vrednosti koriste tabele sa temperaturnim korekcijama.

  Za sve proračune potrebno je imati tačne vrednosti.

   

  Član 16.395

  Nevenka,

  Ako ste radili određivanje alkohola piknometrom i na osnovu dobijene gustine u tablici očitali vrednost od 93,13% (m/m), u istoj tablici je zapreminska koncentracija 95,50 %V/V (po Osbornu).

  Zapreminski – volumni % etil-alkohola u bezbojnim pićima i destilatima koji nemaju ekstrakt, određuje se direktno alkoholometrom.

  Član 16.395

  Predestilišite destilat.