Sladjana

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 18.899

  Zahvaljujem se kolegi Zavisi na potsećanje da u stvari nisam dala konkretan odgovor na temu koja je postavljena a to je da je mikrotalasna pećnica neškodljiva po zdravlje ljudi ukoliko se koristi po uputstvu za upotrebu i ukoliko se hrana ne izlaže duže vreme mikrotalasima. Ukoliko bi se izlaganje nastavilo duže vreme tek onda bi zbog izdvajanja vode iz hrane moglo doći do štetnosti ali samo u pogledu nutritivnog sastava hrane tj. u prevodu izgubila bi sve vitamine, enzime, antioksidante i sl.

  Slađana

  Član 18.899

  Objašnjenje o dipolu vode je tačno, stvara se toplota na taj način što se molekuli vode se sudaraju ali na koji način je to štetno. To niste objasnili, primer potopili smo meso u vodu i stavili u mikrotalasnu. Voda se zagreva i predaje toplotu meso koje se pri tome kuva. Isparavanje vode je na 100 stepeni celzijusa, dokle god je tečnosti u kojoj je hrana potopljena nema opasnosti o destrukciji samih molekula od kojih je hrana izgrađena. Trenutak kada voda nestane postoji opasnost,  ako je hrana duže izložena elektromagnetnom polju, da dođe do razlaganja tečnosti koju meso prirodno sadrži i u tom slučaju postoji opasnost i štetnost od upotrebe mikrotalasne pećnice jer se svi hranljivi sastojci mesa gube.

   

  Slađana, dipl.ing tehnologije