Radovan

Napravljene poruke na forumu

  • Autor
    Članci
  • Član 19.120

    Kafa je berzanska roba, veoma teško je malim proizvođačima pratiti diskontinuitet u cijenama. Veoma je skupa sirovina, uvode se i akcize. Najjeftinija je pržiona i ostalo ulaganje u mlin i varilice, ali je prodaja, formiranje imena, promjena ponašanja potrošača i njihovih navika u kupovini kafe veoma težak posao i zahtijeva dosta ulaganja i dugogodišnjeg iscrpnog rada i ulaganja….

    Nemojte potcijeniti težinu prženja,  veoma je to zahtjevna proizvodnja.