Zdenko

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 22.071

  Zanima me šta se dešava sa hranom kada se previše dugo izloži infracrvenim talasima u konvencionalnoj električnoj rerni ili u rerni najobičnijeg „Smederevca“?

  Član 22.071

  Vi poštovani Aleksandre kažete da je mikrotalasna peć zabranjena u Rusiji. Kako onda tumačite ovo
  https://www.eldorado.ru/cat/1613059/

  Član 22.071

  Pitanje
  Poštovani Milivoje,
  Na koji način se zagreva hrana pri konvencionalnom zagrevanju. Šta se tada dešava sa molekulima vode i hrane?