Reklama

Milos.cosovic2@com

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 39.684

  Ako postoji organska proizvodnja to je AKVAPONIJA.

  Principe organske proizvodnje je pisao neko ko nije čuo za akvaponiju.

  U Srbiji glavni supstrat je kamen sitan šljunak koji se u praksi korsti za filtriranje vode.

  Zemljište je inače zagađeno svugde osim u akvaponiji, Zemljište je glistenjak koristi se za razvoj rasada.

  Gliste  mogu da prerađuju samo organsko nikako zagađeno i kiselo.

  U akvaponiji jezerce ispod voćnjaka u kome se koristi hemija nikako ne može se nazvati organskom proizvodnjom, riba živi u vodi bez prisustva hemijskih zaštitnih sredstava iz voćnjaka.

  Voda koja bi se slivala je zagađena i  ne može se zvati organskom proizvodnjom.

  Akvaponija je zatvoren sistem bez mogućnosti korišćenja hemijskih sredstava jer bi uginula riba.

  Akvaponija se zasniva na azotnom ciklusu , bakterije održavaju ravnotežu sistema i sistem se sastoji  od Bazena sa ribom , mehanički filtera, bio filtera, i hidroponskog podsistema za uzgoj biljaka.

  Da je akvaponija organska proizvodnja postoji u zakonu kod opisa složenih sistema uzgoja…