Reklama

Zdravko

Napravljene poruke na forumu

  • Autor
    Članci
  • Član 1

    Ultrariltacijom mleka se odvajaju proteini i masti od ostalih komponenata mleka. Ono što se zadrži na filteru se naziva retentat (uglavnom mast i proteini, odnosno veći molekuli), a ono što je prođe permeat (voda, minerali, laktoza…). Znači ovaj proizvođač je dodavao permeat da obogati proizvod. Više ima u ovom tekstu.