Reklama

Mihailo

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 9.115

  <p class=“MsoNormal“ style=“margin-bottom: .0001pt; text-align: center;“ align=“center“><b><span lang=“SR“ style=“font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>AMINORGAN – PREDNOSTI</span></b></p>
  <p class=“MsoNormal“ style=“margin-bottom: .0001pt; text-align: center;“ align=“center“><b><span lang=“SR“ style=“font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></b></p>
  <p class=“MsoNormal“ style=“margin-bottom: .0001pt; text-align: center;“ align=“center“><b><span lang=“SR“ style=“font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></b></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpFirst“ style=“margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify;“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: SR;“>·<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>         </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Svetski trend, prirodni proizvod.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: SR;“>·<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>         </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Njegova aktivnost u zemljištu je većinom biološka u poređenju sa hemijskim i neorganskim đubrivima.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: SR;“>·<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>         </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Koristi se u relativno malim dozama u poređenju sa sirovinom od koje je proizveden. Rezultati ogleda u Evropi su se pokazali dobrim za AMINORGAN u dozama od 400 do 1200 kg/ha.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: SR;“>·<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>         </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Različiti tipovi zemljišta su dobro odreagovala na AMINOCAKE/AMINORGAN uključujući i slana zemljišta itd.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: SR;“>·<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>         </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Rezultati iz Evrope ukazuju da AMINOCAKE/AMINORGAN može biti značajan za zemljišta sa problemom nematoda.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: SR;“>·<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>         </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Efikasnost đubriva može biti značajno poboljšana u prisustvu AMINOCAKE/AMINORGAN.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 22.5pt;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: SR;“>·<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>         </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Bez patogena.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: SR;“>·<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>         </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Sadržaj teških metala je niži od limita koji je postavila EU. AMINORGAN blokira apsorpciju teških metala u zemljištu preko korijena.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: SR;“>·<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>         </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Djeluje kao komplement standardnim hemijskim đubrivima, povećava efikasnost apsorpcije makronutrijenata, NPK, poboljšava katjonsku razmjenu u zemljištu, smanjuje doze mineralnih đubriva do 50%.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: SR;“>·<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>         </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Male doze po ha, 800 kg/ha u poređenju sa drugim organskim đubrivima, najmanje doze komposta su od 5000 kg/ha do 10000 kg/ha.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpLast“ style=“margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: SR;“>·<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>         </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Duga biološka aktivnost, period od 300 dana.</span></p>
   
  <p class=“MsoNormal“><span lang=“SR“> </span><b style=“text-align: center; line-height: 1.5em;“><span lang=“SR“ style=“font-size: 18.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Tehničke i hemijske informacije o organskom biološkom đubrivu AMINORGAN-u</span></b></p>
  <p class=“MsoNormal“ style=“margin-bottom: .0001pt; text-align: center;“ align=“center“><b><span lang=“SR“ style=“font-size: 18.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></b></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpFirst“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>1.<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>  </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Odnos uglenjik/azot u Aminorganu oscilira između 1/6 i 1/7</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify;“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>2.<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>  </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>pH Aminorgana se mijenja u funkciji vremena: kada je proizveden Aminorgan ima pH=8, postepeno se povećava ( približno 0,20/mjesec ) do vrijednosti od pH=9,5 osam ili devet mjeseci od datuma proizvodnje. 13/14 mjeseci nakon proizvodnje pH se stabilizuje između ph=7,5-8,5. pH se može koristiti kao pokazatelj stepena biološke aktivnosti Aminorgana, gdje pH vrijednost ispod 7-7,5 ukazuje na inaktivnost i obično nastaje nakon 24-26 mjeseci od datuma proizvodnje.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>3.<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>  </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Aminorgan se može miješati sa stajskim đubrivom ( freško ili kompostirano ): Aminorgan povećava dekompoziciju stajnjaka, što znatno poboljšava kvalitet materijala ( stajnjaka ). Da bi se dobio dobar kvalitet, Aminorgan sa stajnjakom treba miješati u odnosu 1:10 ili 1:20.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>4.<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>  </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Aminorgan ima biodinamičko dejstvo na zemljište kao što je katjonska razmjena mineralnih elemenata u zemljištu, zatim huminski i <span style=“background: red; mso-highlight: red;“>clay complex</span> je aktiviran u tom obimu da se mineralni elementi koji se nalaze u nepristupačnom obliku oslobađaju i biljka ih onda može koristiti, ovo ne važi samo za fosfor već za sve mineralne elemente u manjem ili većem odnosu.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>5.<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>  </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Aktivnost Aminorgana je smanjena u zemljištima gdje se temperatura kreće od  -5<sup>0</sup>C do 10<sup>0</sup>C. Aktivnost mikroorganizama se progresivno povećava u zemljištima gdje je temperatura između 10<sup>0</sup>C i 25<sup>0</sup>C. U ambijentu gdje je Aminorgan uskladišten sa temperaturama vazduha od -5<sup>0</sup>C do -25<sup>0</sup>C, aktivnost mikroflore je je zaustavljena, a kasnije kada dođe do do povećanja temperature do aktivnog opsega ( -4<sup>0</sup>C do 25<sup>0</sup>C ), gubi se približno 30-40% mikroflore ( Institut Biotehnologije, Talin, Estonija 1989 ).</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>6.<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>  </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Aminorgan se može lako miješati sa mineralnim đubrivima; međutim, u nekim slučajevima, mješavina može dovesti do nastanka paste sa teksturom koja može prouzrokovati poteškoće prilikom aplikacije mješavine ( otežana manipulacija).</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>7.<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>  </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Aminorgan je proizvod koj radi polako u zemljištu, konstantno u dugom vremenskom periodu, do tačke gdje se, u slučaju kratkog vegetativnog ciklusa ( biljka ), efekti posmatraju u sledećem ciklusu. Normalno, efekti se primjećuju nakon 2-3 nedelje, što zavisi od klimatskih uslova.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; color: white; mso-themecolor: background1; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>8.<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>  </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Aminorgan sadrži organizme koji fiksiraju azot, kao što je slučaj sa leguminoznim biljkama. Ipak, rapsored primjene se ne razlikuje značajno od drugih usjeva, zbog toga što funkcioniše ne samo kao fiksator azota i zbog toga što postoji mikroflora koja fiksira druge elemente, tako, da bi se dobio maksimalan odgovor, doze se moraju održavati.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify;“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpLast“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>9.<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>  </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Odnos huminskih i fulvinskih kisjelina varira u funkciji pH kao što je opisano u tački 2. Min/max opseg od 5-15% za huminske kisjeline i 4-12% za fulvinske kisjeline.</span></p>
  <p class=“MsoNormal“ style=“margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraph“ style=“margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: .0001pt; margin-left: -4.5pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>10.</span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Aminorgan oslobađa mikroelemente u zemljištu, gvožđe ( Fe ) između ostalih, kao <span style=“text-decoration: underline;“><span style=“background: red; mso-highlight: red;“>funkcija niova kreča u zemljištu?</span></span><span style=“background: red; mso-highlight: red;“> , </span>njegovi efekti su manje ili više vidljivi po dozi, tako da bi za loša zemljišta trebalo primjenjivati veće doze.</span></p>
  <p class=“MsoNormal“ style=“margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoNormal“ style=“margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpFirst“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify;“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify;“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span><b style=“text-align: center; line-height: 1.5em;“><span lang=“SR“ style=“font-size: 18.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Tehničke i hemijske informacije o organskom biološkom đubrivu AMINORGAN-u</span></b></p>
  <p class=“MsoNormal“ style=“margin-bottom: .0001pt; text-align: center;“ align=“center“><b><span lang=“SR“ style=“font-size: 18.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></b></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpFirst“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>1.<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>  </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Odnos uglenjik/azot u Aminorganu oscilira između 1/6 i 1/7</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify;“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>2.<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>  </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>pH Aminorgana se mijenja u funkciji vremena: kada je proizveden Aminorgan ima pH=8, postepeno se povećava ( približno 0,20/mjesec ) do vrijednosti od pH=9,5 osam ili devet mjeseci od datuma proizvodnje. 13/14 mjeseci nakon proizvodnje pH se stabilizuje između ph=7,5-8,5. pH se može koristiti kao pokazatelj stepena biološke aktivnosti Aminorgana, gdje pH vrijednost ispod 7-7,5 ukazuje na inaktivnost i obično nastaje nakon 24-26 mjeseci od datuma proizvodnje.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>3.<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>  </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Aminorgan se može miješati sa stajskim đubrivom ( freško ili kompostirano ): Aminorgan povećava dekompoziciju stajnjaka, što znatno poboljšava kvalitet materijala ( stajnjaka ). Da bi se dobio dobar kvalitet, Aminorgan sa stajnjakom treba miješati u odnosu 1:10 ili 1:20.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>4.<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>  </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Aminorgan ima biodinamičko dejstvo na zemljište kao što je katjonska razmjena mineralnih elemenata u zemljištu, zatim huminski i <span style=“background: red; mso-highlight: red;“>clay complex</span> je aktiviran u tom obimu da se mineralni elementi koji se nalaze u nepristupačnom obliku oslobađaju i biljka ih onda može koristiti, ovo ne važi samo za fosfor već za sve mineralne elemente u manjem ili većem odnosu.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>5.<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>  </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Aktivnost Aminorgana je smanjena u zemljištima gdje se temperatura kreće od  -5<sup>0</sup>C do 10<sup>0</sup>C. Aktivnost mikroorganizama se progresivno povećava u zemljištima gdje je temperatura između 10<sup>0</sup>C i 25<sup>0</sup>C. U ambijentu gdje je Aminorgan uskladišten sa temperaturama vazduha od -5<sup>0</sup>C do -25<sup>0</sup>C, aktivnost mikroflore je je zaustavljena, a kasnije kada dođe do do povećanja temperature do aktivnog opsega ( -4<sup>0</sup>C do 25<sup>0</sup>C ), gubi se približno 30-40% mikroflore ( Institut Biotehnologije, Talin, Estonija 1989 ).</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>6.<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>  </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Aminorgan se može lako miješati sa mineralnim đubrivima; međutim, u nekim slučajevima, mješavina može dovesti do nastanka paste sa teksturom koja može prouzrokovati poteškoće prilikom aplikacije mješavine ( otežana manipulacija).</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>7.<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>  </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Aminorgan je proizvod koj radi polako u zemljištu, konstantno u dugom vremenskom periodu, do tačke gdje se, u slučaju kratkog vegetativnog ciklusa ( biljka ), efekti posmatraju u sledećem ciklusu. Normalno, efekti se primjećuju nakon 2-3 nedelje, što zavisi od klimatskih uslova.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; color: white; mso-themecolor: background1; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>8.<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>  </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Aminorgan sadrži organizme koji fiksiraju azot, kao što je slučaj sa leguminoznim biljkama. Ipak, rapsored primjene se ne razlikuje značajno od drugih usjeva, zbog toga što funkcioniše ne samo kao fiksator azota i zbog toga što postoji mikroflora koja fiksira druge elemente, tako, da bi se dobio maksimalan odgovor, doze se moraju održavati.</span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify;“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpLast“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>9.<span style=“font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ‘Times New Roman’;“>  </span></span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Odnos huminskih i fulvinskih kisjelina varira u funkciji pH kao što je opisano u tački 2. Min/max opseg od 5-15% za huminske kisjeline i 4-12% za fulvinske kisjeline.</span></p>
  <p class=“MsoNormal“ style=“margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraph“ style=“margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: .0001pt; margin-left: -4.5pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1;“><!–[if !supportLists]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-fareast-font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>10.</span><!–[endif]–><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“>Aminorgan oslobađa mikroelemente u zemljištu, gvožđe ( Fe ) između ostalih, kao <span style=“text-decoration: underline;“><span style=“background: red; mso-highlight: red;“>funkcija niova kreča u zemljištu?</span></span><span style=“background: red; mso-highlight: red;“> , </span>njegovi efekti su manje ili više vidljivi po dozi, tako da bi za loša zemljišta trebalo primjenjivati veće doze.</span></p>
  <p class=“MsoNormal“ style=“margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoNormal“ style=“margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpFirst“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify;“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpMiddle“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify;“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpLast“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify;“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>
  <p class=“MsoListParagraphCxSpLast“ style=“margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify;“><span lang=“SR“ style=“font-family: Consolas; mso-ansi-language: SR;“> </span></p>

  Član 9.115

  imamo licencu za proizvodnju AMINORGANA od organskog otpada.Možemo samo za 5 dana da proizvedemo od 300 -500 tona, izuzetno kvalitetnog đubriva sa mikroorganizmima i prirodnim sto posto aminokiselinama itd. Na ovaj način skraćuje se proces kompostiranja a i dobija se mnogo kvalitetnije đubrivo. U zavisnosti od kvaliteta zemljišta dovoljna količina ovog đubriva po 1ha 600 do 2000kg.