Reklama

Aleksandra

Napravljene poruke na forumu

  • Autor
    Članci
  • Član 8.245

    Poštovani Vladimire,

    za informacije možete nazvati skriptarnicu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, gde će Vam objasniti način na koji ćete doći do primerka knjige. Telefon skriptarnice je 021-485-3615.