Reklama

Biljana

Napravljene poruke na forumu

  • Autor
    Članci
  • Član 6.359

    S OBZIROM NA SVE VEĆE ZAHTEVA STANDARDA ( IFS, BRC ) ZA BEZBEDNOST HRANE, INTERESUJE ME POSTOJI LI BILO ŠTA U NAŠOJ ILI STRANOJ LITERATURI NA TEMU ODBRANE HRANE ( TU SE PRE SVEGA MISLI NA ODBRANU HRANE OD TERORIZMA, SABOTAŽE, INDUSTRIJSKE ŠPIJUNAŽE … )