Eduka

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 4.378

  S obzirom da je kod nas zakonska obaveza implementacija HACCP standarda u cilju uskladjivanja zakona i standarda sa propisima Evropske Unije na sledećim stranama se možete bolje upoznati sa HACCP principima!!
  Organizujemo seminare i obuku za HACCP po veoma povoljnim uslovima i odobravamo dodatne popuste za organizovane grupe.

  Ukratko o HACCP-u
  HACCP je skraćenica od Hazard Analysis Critical Control Point što u prevodu na srpski jezik znači Analiza Opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke. Predstavlja logičan, naučno zasnovan sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda, koji omogućava:
  •Identifikaciju i procenu svih mogućih opasnosti, tj. svakog fizičkog, hemijskog ili biološkog rizika, u svim fazama procesa proizvodnje prehrambenih proizvoda uključujući sve međuprocese i distribuciju;
  •Određivanje neophodnih mera za njihovu prevenciju i kontrolu;
  •Sigurnost da će te mere biti uspešno i na delotvoran način sprovedene.

  Definisan u najkraćem, HACCP je sistem koji se može upotrebiti kao niz postupaka za kontrolu procesa i osetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane, sa krajnjim ciljem da potrošač konzumira namirnicu, u stanju i na način koji će biti bezbedan po njegovo zdravlje.

  Obuku Za HACCP mozete zavrsiti i u Novom Sadu.Za veće grupe organizuju se predavanja i u vašem mestu, van Novog Sada.Cena obuke je 15.000,oo din.
  Pogledajte http://www.haccpstandard.blog.com
  pozovite :060/6321-633

  Član 4.378

  Obuku Za HACCP mozete zavrsiti i u Novom Sadu.Za veće grupe organizuju se predavanja i u vašem mestu, van Novog Sada.Najjeftiniji smo.
  Pogledajte http://www.haccpstandard.blog.com
  pozovite :060/6321-633

  Član 4.378

  Obuku Za HACCP mozete zavrsiti i u Novom Sadu.Za veće grupe organizuju predavanja i u vašem mestu van Novog Sada.Najjeftiniji su.
  Pogledajte http://www.haccpstandard.blog.com
  pozovite :060/6321-633