Katarina

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 1.868

  Gospodine PSunjka.. ŠTETA. ..ovaj sajt je mnogoooo dobar….
  A COKA je uvek bila aktivna :)))

  Član 1.868

  Poslednja DONACIJA u 2010.godini

  Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisala je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima.

  Sredstva se mogu iskoristiti za uvođenje različitih standarda ( HACCP, ISO 9001, ISO 14001 i sl.), kao i za druge razvojne projekte.

  Iznos odobrenih sredstava ne može biti manji od 50.000, 00 RSD, niti beći od 500.000, 00 RSD. Mala i srednja preduzeća i preduzetnici ostvaruju pravo na povraćaj do 50% troškova za odobreni projekat.

  Rok za podnošenje prijava je 10.05.2010.

  Detalje možete pročitati
  http://www.sme.gov.rs/Lists/List1/Attachments/23/Uputstvo%20za%20sprovodjenje%20Programa%20podrske%20razvoju%20konkurentnosti%20MSPP%20za%202010%20%20godinu.pdf

  Član 1.868

  PRIMENA HACCP U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

  Primarni cilj ovog kursa je da obezbedi neophodne informacije o primeni HACCP koncepta u ugostiteljskim objektima (restoranima, hotelima, motelima, ketering organizacijama i sl.).

  Kurs je koncipiran da obuhvati osnove preduslovnih programa sa foto-dokumentacijom, 7 HACCP principa, analizu potrebne dokumentacije i put do sertifikacije. Kursom su obuhvaćene i odgovarajuće vežbe za lakše razumevanje kursa.

  Po završetku kursa, polaznici stiču mogućnost da sagledaju:
  1.Specifičnosti i prednosti primene HACCP u ugostiteljskim objektima
  2.Nedostatke svojih objekata u odnosu na zahteve preduslovnih programa i zakona
  3.Obim potrebne HACCP dokumentacije
  4.Proces sertifikacije HACCP

  Ko treba da pohađa:
  Kurs je namenjen vlasnicima, menadžerima i šefovima kuhinja, kao i onima koji žele da steknu osnovna znanja kako da dokumentuju HACCP sistem u svojim ugostiteljskim objektima.

  Prijava na adresi
  http://www.lrqa.rs/novosti/193263-novi-termin-kursa-primena-haccp-principa-u-ugostiteljstvu.aspx

  Član 1.868

  PRIMENA HACCP U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

  Primarni cilj ovog kursa je da obezbedi neophodne informacije o primeni HACCP koncepta u ugostiteljskim objektima (restoranima, hotelima, motelima, ketering organizacijama i sl.).

  Kurs je koncipiran da obuhvati osnove preduslovnih programa sa foto-dokumentacijom, 7 HACCP principa, analizu potrebne dokumentacije i put do sertifikacije. Kursom su obuhvaćene i odgovarajuće vežbe za lakše razumevanje kursa.

  Po završetku kursa, polaznici stiču mogućnost da sagledaju:
  1.Specifičnosti i prednosti primene HACCP u ugostiteljskim objektima
  2.Nedostatke svojih objekata u odnosu na zahteve preduslovnih programa i zakona
  3.Obim potrebne HACCP dokumentacije
  4.Proces sertifikacije HACCP

  Ko treba da pohađa:
  Kurs je namenjen vlasnicima, menadžerima i šefovima kuhinja, kao i onima koji žele da steknu osnovna znanja kako da dokumentuju HACCP sistem u svojim ugostiteljskim objektima.

  Prijava na adresi
  http://www.lrqa.rs/novosti/193263-novi-termin-kursa-primena-haccp-principa-u-ugostiteljstvu.aspx

  Član 1.868

  DRŽAVA DAJE DO 20.000.000 dinara

  Onima koji u ovoj godini nameravaju da investiraju u preradu mleka i mesa, nakon obavljenog posla, odnosno izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata, nabavke novih mašina i opreme, država će vratiti polovinu uloženog novca. Minimalna vrednost te investicije mora da bude 200.000 dinara, bez PDV-a, a onaj ko prođe na konkursu, uđe u ovaj posao i valjano ga obavi, može dobiti podsticaje do 20.000.000 dinara.
  Naime, Vlada Srbije je pre nekoliko dana usvojila Uredbu o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava kroz investicije u prerađivačke kapacitete za preradu mleka i mesa u 2010, radi proširenja i unapređenjaa aktivnosti u preradi mleka i mlečnih proizvoda i mesa i mesnih proizvoda.
  Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim Uredbom, imaju preduzetnici i pravna lica – razvrstana kao mala pravna lica u smislu zakona kojim se uređuju revizija i računovodstvo. Pravna lica treba da su registrovana za bavljenje preradom mesa ili mleka u Agenciji za privredne registre, upisana u Registar objekata, koji se vodi u skladu za zakonskom regulativom u veterinarstvu, a uslov je i da imaju izmirene sve poreske obaveze u 2009. godini. Ako je reč o zemljoradničkoj zadruzi, uslov je da ima najmanje deset zadrugara upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

  Član 1.868

  DRŽAVA DAJE DO 20.000.000 dinara
  Onima koji u ovoj godini nameravaju da investiraju u preradu mleka i mesa, nakon obavljenog posla, odnosno izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata, nabavke novih mašina i opreme, država će vratiti polovinu uloženog novca. Minimalna vrednost te investicije mora da bude 200.000 dinara, bez PDV-a, a onaj ko prođe na konkursu, uđe u ovaj posao i valjano ga obavi, može dobiti podsticaje do 20.000.000 dinara.
  Naime, Vlada Srbije je pre nekoliko dana usvojila Uredbu o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava kroz investicije u prerađivačke kapacitete za preradu mleka i mesa u 2010, radi proširenja i unapređenjaa aktivnosti u preradi mleka i mlečnih proizvoda i mesa i mesnih proizvoda.
  Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim Uredbom, imaju preduzetnici i pravna lica – razvrstana kao mala pravna lica u smislu zakona kojim se uređuju revizija i računovodstvo. Pravna lica treba da su registrovana za bavljenje preradom mesa ili mleka u Agenciji za privredne registre, upisana u Registar objekata, koji se vodi u skladu za zakonskom regulativom u veterinarstvu, a uslov je i da imaju izmirene sve poreske obaveze u 2009. godini. Ako je reč o zemljoradničkoj zadruzi, uslov je da ima najmanje deset zadrugara upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

  Član 1.868

  DRŽAVA DAJE DO 20.000.000. dinara

  Onima koji u ovoj godini nameravaju da investiraju u preradu mleka i mesa, nakon obavljenog posla, odnosno izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata, nabavke novih mašina i opreme, država će vratiti polovinu uloženog novca. Minimalna vrednost te investicije mora da bude 200.000 dinara, bez PDV-a, a onaj ko prođe na konkursu, uđe u ovaj posao i valjano ga obavi, može dobiti podsticaje do 20.000.000 dinara.
  Naime, Vlada Srbije je pre nekoliko dana usvojila Uredbu o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava kroz investicije u prerađivačke kapacitete za preradu mleka i mesa u 2010, radi proširenja i unapređenjaa aktivnosti u preradi mleka i mlečnih proizvoda i mesa i mesnih proizvoda.
  Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim Uredbom, imaju preduzetnici i pravna lica – razvrstana kao mala pravna lica u smislu zakona kojim se uređuju revizija i računovodstvo. Pravna lica treba da su registrovana za bavljenje preradom mesa ili mleka u Agenciji za privredne registre, upisana u Registar objekata, koji se vodi u skladu za zakonskom regulativom u veterinarstvu, a uslov je i da imaju izmirene sve poreske obaveze u 2009. godini. Ako je reč o zemljoradničkoj zadruzi, uslov je da ima najmanje deset zadrugara upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

  Član 1.868

  koristimo ovu priliku da Vas obavestimo o kursevima koji se održavaju u organizaciji sertifikacione kuće Lloyd’s Register:

  Kursevi su sledeći:

  1. Mapiranje i poboljšanje procesa – 30.03 – 31.03
  2. IRCA kurs za vodećeg ocenjivača – 19.04 – 23.04

  Lloyd’s Register je vodeći svetski provajder Business Assurance-a.
  Lloyd’s Register postoji od 1760.god, u Engleskoj. Osnovna delatnost bila je izdavanje klase za brodove. Od 1990-tih počinje da se bavi i drugim aktivnostima kao što je sertifikacija različitih menadžment sistema i sprovođenje obukama.

  Danas je Lloyd’s Register jedna od najreprezentativnijih sertifikacionih tela u svetu. Do sada je izdato 53.000 sertifikata, poverenje su nam ukazale velike kompanije kao što su:
  1*Prehrambrena industija – Nestle, Kraft, Haineken, Danone, Mars, Mc Donald’s, Unilever, Interbrew i sl.
  2*Automobilska industrija – General Motors, Ford, Volvo i Toyota
  3*Ostale industrije / usluge – Fedex, Atlas Copco, TNT, Dubai Customs, Tomal i drugi.

  Klijenti predstvaništva u Beogradu su: Rafinerija nafte Pancevo – NIS, Duga Holding A.D. Beograd, Carlsberg Srbija, Industrija mesa Topola, Hotel Majestic, Privredna komora Pančevo, Gradska uprava grada Banja Luke, Salmak Skoplje, Voda voda Gornja Toplica, Energoprojekt Entel, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i drugi.

  U slučaju da ste zainteresovani za ovaj kurs možete se prijaviti
  http://www.lrqa.rs/usluge/obuka/

  Član 1.868

  Novu donaciju raspisao grad Beograd

  Grad Beograd je raspisao konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava u iznosi od 20.000.000,00 dinara. Donacija se odnosi na sve privredne subjekte koji se nalaze na teritoriji Beograda.

  Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove mogu ostvariti pravo na dodelu subvencija najviše do 500.000,00 dinara. Finansiranje obuhvata: konsalting usluge i usluge sertifikacije, resertifikacije za bilo koji standard koji će unaprediti poslovanje privrednog subjekta.

  Rok za podnošenje prijava sa pratećom dokumentacijom je 05.04.2010god. do 16h.

  Rok za završetak projekta je 01.11.2010god. i kao dokaz o završetku aktivnosti je sertifikat izdat od strane sertifikacione kuće.

  Detalje možete pročitati na http://www.alphasolutions.rs

  Član 1.868

  Retki su restorani koji imalu tehnologa. Svaka čast vlasniku!!!!

  Mi smo radili u nekoliko restorana HACCP, i samo jedan ima zaposlenog tehnologa.

  http://www.alphasolutions.rs/

  Čestitamo na sertifikatu !!!!

  Član 1.868

  Moje mišljenje da imaju pravo. Postavlja se pitanje da li će restoran od 4 ljudi zapošljavati tehnologa. Mislim da neće.

  Postavlja se pitanje da li se iz tih objekata gde se vrši praktična nastava, gotov proizvod distribuira na tržištu. Ako ne, onda nema potrebe uvoditi HACCP.

  Član 1.868

  Kurs Osnove ISO 22000 ( prelazak sa HACCP na ISO 22000) koji je zakazan za 16.02.2010. je popunjen.

  Novi termin kursa je 25.02.2010.

  Sve možete videti na:

  http://www.lrqa.rs/usluge/obuka/

  Član 1.868

  Poštovani,

  kurs Osnove ISO 22000 ( prelazak sa HACCP na ISO 22000) koji je zakazan za 16.02.2010. je popunjen.

  Novi termin kursa je 25.02.2010.

  Sve možete videti na:

  http://www.lrqa.rs/usluge/obuka/

  Kurs organizuje Lloyd’s Register, vodeći svetski provajder Business Assurance-a. Njihove klijente u sektoru hrane čine, između ostalih i: Coca Cola, Mc Donalds, Carlsberg, Kraft Foods…

  Njihov promet u prehrambenom sektoru je 15 mil £ godišnje u sertifikaciji. Od usluge provere preko druge i treće strane u sektoru hrane nude šeme sertifikacije bezbednosti hrane – FSSC 22000, ISO 22000, BRC, IFS… sisteme – FSMS, QMS, EMS, OHSAS…

  Sve šeme koje nude su AKREDITOVANE.

  Član 1.868

  Na ovom linku možete videti sve vezano za donaciju sa obrascima za prijavu

  http://www.agrobiznis.net/serbian/31/nabavke/

  Član 1.868
  Član 1.868

  Mislim da Vam Joja može preporučiti dobre konsultante…njemu su super odradili HACCP….a odradili su organizaciono tehnički konsalting…analizu preduslovnih programa

  Dokumentacija je smanjena a prekriva sve zahteve Codexa i princpe sa mogućnošću da se nadoveže ISO 9001

  Nego Joja neće da se hvali

  Član 1.868

  AKo želite da radite externe provere ( znači provere za neku sertifikacionu kuću) morate da završite petodnevne kurseve za ISO 9001 i da završite obuka za HACCP ili ISO 22000.

  Morate da imate 4 godine ako ste završili fakultet i 5 godina iskustva ako ste završili srednju školu…i morate da prođete 20 provera kao posmatrač…

  A sad je aktuelna obuka koju organizuje sertifikaciona kuća Loyd za ISO 22000..sve o toj obuci možete videti

  http://www.lrqa.rs/usluge/obuka/

  tu su date i ostale obuke koje oni realizuju

  Član 1.868

  Organizuje se dobra obuka 16.02.2010. Obuka se zove osnoce ISO 22000- Prelazak sa HACCP na ISO 22000.

  Predavač je profesor na poljoprivrednog faksa koji ima velikog iskustva u proverama….

  Možete pogledati http://www.lrqa.rs/usluge/obuka/