Reklama

Stanoje

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 1.743

  Na sajtu postoji informacija da je pravilnik objavljen ali ne postoji pravilnik kao takav. Mislim da bi se na ovom sajtu trebale naći informacije kao na ovom: http://www.hah.hr/zakonska.php barem za nove zakonske propise ili je to možda državna tajna.
  Nije mi jasno zašto se ne objavljuju, možda treba neka odluka da se donese ili da se formira komisija za utvrđivanje potreba za objavljivanjem

  Član 1.743

  Zašto se stvaraju. Trebalo bi biti suprotno.

  Član 1.743

  Što se tiče akreditacija nisam siguran da bi se nešto posebno riješilo tim. Irska agencija za hranu je izdala publikaciju za preduzeća pod nazivom How to select an external HACCP consultant (http://www.fsai.ie/resources_and_publications/haccp_publications.html).
  Koliko ja znam u nekim zemljama postoje šeme za akreditaciju konsultanata ali to nije obavezan postupak za sve, već oni koji su akreditovani imaju veći renome.
  U Republici Srpskoj je razvijena šema akreditacije konsultanata u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeće više informacija na (http://www.rars-msp.org/100/) i ovo može da bude model kako uspstaviti sistem akreditacije. Vjerovatnoća da neko ne bude akreditovan je minimalna, izuzetno to može biti konsultant koji ne zna da popuni prijavu tako da sistem akreditacije je uspješno pretočio činjenično stanje na terenu u legalni okvir (preporuka je da akreditujete i bliže članove rodbine i prjatelje kako bi ste imali veću mogućnost uzimanja subvencija od strane države jer će oni pokušati da uvedu mjere tipa jedan konsultant jedan projekat godišnje može da bude subvencionisan)?
  Mislim da je ipak najbolje pustiti ljude da rade jer akreditacija nije moguća na brdovitom balkanu.

  Član 1.743

  Jako zanimljiva tema. U BiH je potpuno normalno da konsutantske usluge na uspostavljanju sistema upravljanja bezbjednošću hrane pružaju recimo ljudi sa završenom srednjom školom (i to trogodišnjom – elektičari, bravari i sl.) čije je iskustvo u proizvodnji hrane uglavnom bazirano na pripremi hrane za doručak (i to samo jednostavniji oblici pripreme). Moje mišljenje je da je ovakva situacija jako dobra i da ide na ruku ljudima koji poznaju ovu oblast, zato što je razlika u kvalitetu usluga ogromna a takođe tako i cijena usluga mora da bude različita.
  Broj konsultanata će se još više povećati to je neiminovno kao u svemu, konkurencija je dobro došla, tako da stručnjaci koji su dobri treba da diferenciraju svoje usluge po kvalitetu i dodatnim benefitima za klijenta (rješavanje problema u tehnologiji i sl.) i sigurno će imati još više uspjeha.
  Takođe je nevjerovatna istina da preduzeće može da odabere takvog konsultanta koji nema veze sa strukom ali i to se dešava, vjerovatno iz razloga što odgovorne osobe u preduzeću nemaju pojma u šta se upuštaju…
  Tema je aktuelna, želim Vam puno sreće u radu.

  Član 1.743

  Opišite kraktko postupak. Pasterizacija soka, pranje i dezinfekcija boca, punjenje (toplo ili hladno) i sl.