Reklama

Čedomir

Napravljene poruke na forumu

  • Autor
    Članci
  • Član 4.615

    neće nikad biti akvaponije u sertifikovanoj organskoj proizvodnji, osim u velikim ekosistemima.

    akvaponija nije u skladu sa principima organske proizvodnje, jer tu uglavnom biljke su u inertnom supstratu kao što je perlit. organska traži da se koristi resurs kao što je zemljište.

    ako bi imali to u većim ekološkim sistemima, npr u podnožju voćnjaka je jeuerce sa šaranom, pa se prepumpava voda u voćnjak, a posle podzemno sliva u jezerce, to bi  onda bila prava organska proizvodnja.