Reklama

Dragan

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 765

  Poštovani kolega,
  Prehrambene boje su u BiH regulisane Pravilnikom o upotrebi boja u hrani (Sl. glasnik BiH br. 85/08 i 30/11). Za boju E120 kod proizvoda od mesa je uglavnom određena maksimalno dozvoljena količina osim za pasture(jestivi vanjski omotači)gdje je quantum satis. Tako imamo max dozvoljenu količinu za kobasice i paštete 100 mg/kg, chorizo kobasice i salchichon 200 mg/kg, kobasice za doručak s minimalnim sadržajem žitarica od 6% 100 mg/kg, dekoracije i ovitci 500 mg/kg (pojedinačno ili u kombinaciji).
  Nedavno je izišla nova Uredba EU COMMISSION REGULATION (EU) No 232/2012
  of 16 March 2012 koja se odnosi na nove uslove korištenja i max dozvoljene količine za tri boje i to Quinoline Yellow (E 104), Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S (E 110) and Ponceau 4R, Cochineal Red A (E 124).Stupa na snagu u zemljama EU 1.6.2013. Mislim da će do tada biti urađene izmjene u skladu sa ovom Uredbom i u propisima BiH.
  Takođe u BiH je obaveza za hranu koja sadržava jednu ili više sljedećih prehrambenih boja E102, E104, E110, E122, E124 i E129 navesti sledeće podatke „može imati štetno djelovanje na aktivnost i pažnju djece“.

  Pozdrav,
  Dragan

  (*) S izuzetkom hrane u kojima se boja (boje) koristi(e) za označavanje zdravstvene ispravnosti ili drugo označavanje na mesnim proizvodima ili za žigosanje ili ukrasno bojenje ljuske jaja.’’