Goran

Napravljene poruke na forumu

  • Autor
    Članci
  • Član 605

    Najjednostavnija metoda je sa o-tolidinom, može tačno da se odredi ukoliko imaš komparator koji nije skup, pitaj nekog od prodavaca opreme za laboratoriju (kad su sajmovi mogu se dobiti i kao poklon). Ova metoda (samo sa o-tolidinom) se koristi u svim vodovodima za određivanje rezidualnog hlora. Zakonska granica je 0,5mg/L slobodnog hlora u vodi za piće. Metode određivanja imaš u knjizi „Voda za piće“ dr. Božo Dalmacija, PMF Novi Sad