Ivan

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 4.010

  Pozdravljam članove foruma.
  Javljam se prvi put sa komentarom i nadam se da ću bit od koristi.
  Urda ili skuta sir koji se dobiva izdvajanjem bjelanćevina /ALBUMINA I GLOBULINA/
  iz sirutke. izdvaja se zakišeljavanjem i zagrevanjem.
  U praksi to bi izgledalo ovako.
  Sirutka (surutka,žur) koju smo dobili spravljanjem određenog sira stavljamo u kotao na zagrevanje
  početna temperatura je obično od 30 do 40 stupnja celzija, a krajnja 98 celzija.
  Zagreva se tako da traje u prosjeku 60 minuta (može u rasponu od 50-70 minuta)
  Na 60 stupnjeva celzija dodajemo mlijeko 10-15 litara.neće smetati dodavanje mlijeka ni na nižim temperaturama.
  (u nekim brošurama piše da količina mlijeka treba da je 10% od količine sirutke što nije potrebno)
  Na 83 stupnja celzija vršimo zakišeljavanje sa limunskom kiselinom (30grama limuntusa na 100 litara sirutke)
  prethodno se rastvori u posudi dok je temperatura sirutke niža. ( na 500 litara sirutke 150 grama limunska kiseline).
  Kada temperatura dođe na maksimum od 98*C grijanje se prekida. Izdvojena skuta se ostavlja da miruje u kotlu
  ako je od ovčjeg mlijeka 20 minuta, a kravlja 30- 40 minuta pa tek onda vadi cjedilom u posude odgovarajućeg oblika i stavlja na ceđenje i hlađenje.