Jovana

Napravljene poruke na forumu

  • Autor
    Članci
  • Član 8.930

    Zamolila bih i da me ko je informisan uputi na svu literaruru koja mi moze pomoci u pisanju diplomskog rada na temu „Tehnologija proizvodnje jela od krompira“. Hvala.