Reklama

Rajko

Napravljene poruke na forumu

  • Autor
    Članci
  • Član 3.671

    Nakon tridesetogodišnjeg iskustva u konditorskoj i mlinsko-pekarskoj industriji, 15 godina bavljenja standardima i 4 godine samostalnog konsultantskog rada (pretežno HACCP), želeo bih ponuditi nešto kao odgovor kolegi Ivanu, Daliboru i ostalima. Treba da se povežemo u udruženje konsultanata u prehrani, pa ćemo se lakše izboriti za prostor i poštovanje struke. Prehrambeni tehnolozi treba hrabro da se upuste u primenu HACCP u svojim ili drugim firmama. Treba pažljivo čitati važeće propise i Codex Alimentarius i UVEK PRIMENJIVATI DOBRU PRAKSU PRITOM!! Mislim da bi nas Ministarstvo trebalo registrovati i pratiti u radu, a takođe i povezivati u Generalni Inspektorat Minpolj. Granice ne treba da su nam prepreka, niukom slučaju. Nudim svoje iskustvo u konsaltingu, inženjeringu i obukama svim zainteresovanim subjektima u poslovanju hranom, po povoljnim uslovima. Javite se. Konsultant – oblast HACCP.