Reklama

MIRSAD

Napravljene poruke na forumu

  • Autor
    Članci
  • Član 293

    Mogu se koristiti sredstva od firme koja također ima implementiran HACCP , oni također mogu doći na lice mjesta i preporučiti određena sredstva

    Član 293

    Prilikom proizvodnje salame (bareni proizvod) došlo do slabog povezivanja , na presjeku salame neujednačena boja, meka konzistencija, radi se o pilećoj salami korišten mom i pileća masnoća. Dali je greška do tehnološkog postupka ili možda narušen omjer voda, mast protein.