Reklama

Kristina

Napravljene poruke na forumu

  • Autor
    Članci
  • Član 4.122

    Vidim da ste iz Banja Luke. Koliko ja znam, ne može. Bivši dekan Tehnološkog fakulteta je donjeo odluku da Hemiju mogu isključivo da predaju oni koji su završili Prirodno-matematički fakultet, smijer Hemija.

    Član 4.122

    Vidim da ste iz Banja Luke. Koliko ja znam, ne može. Bivši dekan Tehnološkog fakulteta je donjeo odluku da Hemiju mogu isključivo da predaju oni koji su završili Prirodno-matematički fakultet, smijer Hemija.