Milica

Napravljene poruke na forumu

  • Autor
    Članci
  • Član 7.379

    Koliko znam, premazivanje sadržaja, pakovanog u ambalažu koju nije moguće pasterizovati, rastvorom mravlje kiseline je već godinama zabranjeno. Ovaj tehnološki postupak nije ažuriran.