Željko

Napravljene poruke na forumu

  • Autor
    Članci
  • Član 6.198

    U potpunosti ste upravu za sve što ste napisali. Sa znanjem korišćenja ovog uređaja mogućnosti su velike, a kvaliteta uskaldištene robe neuporedivo su bolji od ostalih načina skladištenja. Mnogo velike su ustede na samom procesu prijema i uskladištenja. U zavisnosti od potrebe ako skladište ima i preradu može da se uskladišti roba različite vlažnosti i sačuva do prerade. Interesuje me koji vi uređaja koristite i kako ste zadovoljni sa njim?
    Pozdrav