Reklama

Miroslav

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 159

  Ruzice,

  Kasnim samo 10-ak meseci. Osnova procedure je redosled operacija i upotreba biocida koji je neskodljiv i prihvatljiv (registrovan). Licno, nisam prijatelj hlora ni hlornih preparata, a iskustveno jedino sa nehlornim formulacijom uspevamo eliminisati Pseudomonas spp biofilm. Pri tome sa puno dekontaminacija iza sebe, tvrdim, da ni CLO2 ne eliminise biofilm, jer smo cesto nakon svih oblika, formi i strategija primene hlora, pozivani da konacno eliminisemo biofilm. Ne samo sa povrsina, nego iz cevovoda, rezervoara, bunara, sa bunarskih postrojenja, opreme i mnogih neverovatnih mesta.

  Član 159

  Preporuka proizvođača membrana:

  HPK i Permanganatni broj , oba mere količinu redukovanih sastojaka u uzorku, oksidovanih snažnim oksidantom. Takođe, neorganske substance kao Fe2+ , S2- mogu takođe biti oksidovani u većini prirodnih i industrijskih voda. Potreba za oksidacijom je u prirodi organskih substanci i stoga se te vrednosti koriste da se odredi prisustvo organskih materija u vodi.
  Prevođenjem HPK u KMnO4 mora uzeti u obzir:
  – Određivanjem HPK skoro sva organska materija je kompletno oksidovana (konverzija >90%) zahvaljujući izraženim oksidacionim uslovima (K2Cr2O7 u višku, 2 sata, 150 oC) ; za razliku od permanganatnog broja koji je mnogo blaži (KMnO4, 10 min, 120 oC) i samo naklonjene oksidaciji će biti oksidovane (konvertovane). Konverzija je tek oko 30-50% u prirodnim vodama, a u industrijskim je taj opseg širi 10-80%.
  – Permanganatni broj se predstavlja ili kao ppm KMnO4 ili kao ppm O2; HPK samo kao ppm O2.

  Fromula prevođenja je:
  A. Permanganatni broj (ppm KMnO4) = Permanganatni broj (ppm O2) X 4
  B. Permanganatni broj (ppm O2 ) = HPK (ppm O2) X 0.4
  Da bi prikazali Peremanganatni broj kao ppm KMnO4, vrednost dobijenu kao ppm O2 mora se pomnožiti sa 4 (primer A). U primeru (B) kalkuliše se da je permanganatnim testom samo 40% oksidabilnih materija konvertovano, u odnosu na HPK koj se kalkuliše kao 100%. To znači da se HPK kao ppm O2 množi sa o,4 da se dobije permanganatni broj kao ppm O2. Primeri (A) i (B) se mogu svesti na sledeću relaciju:
  C. Permanganatni broj (ppm KMnO4) = HPK (ppm O2) X 1,6

  Član 159

  Propusti u higijeni proizvodnje plus lična nehigijena.

  Prilično loša reklama ali se lako rešava.

  Član 159

  Sjajna tema ali niko nema petlju da se sa njom nosi.

  Član 159

  Kontaktiraj Maju Jovanovsku u Farmahem, Skopje. Sjajab strzčnjak.

  A komentar mikrobiologije: loša procedura plus nakvalitetna voda.

  Član 159

  „sakaromaisis“ ?

  Misliš Saccharomyces !

  Član 159

  Uf, FORMALDEHID!!!

  Bljak.

  Glavni majstore, ajd malo vrsi recenziju. Trebalo bi da smo profesionalci. Ne trebaju nam predlozi karcinogenih sredstava!

  Posle formaldehida treba 3 dana luftiranja , kao i svih aldehida. Čak ga ni živinari više ne koriste.

  Nego, talija, preispitaj svaku fazu proizvodnje. Da se ne sekiraš previše, ja to često srećem na terenu. A u laboratoriji probaj R2 agar.

  Sve je u pravilno postavljenoj proceduri, praćenju i prevenciji.

  Član 159

  I još nešto,

  Tendencija je da prehrambena industrija ne skladišti koncentrate , već da se snabdevanje vrši ready to use , koncentracijama. Da se eliminišu i takvi hazardi.

  Član 159

  Bravo za „ILazarevic“. Kvalitetan tekst.

  Dobronamerna opaska, SDS je obavezan prema REACH-u, za razliku od TDS koji samo pokazuje ozbiljnost proizvođača.

  NA žalost, na tržištu je i dalje ogromna količina „home made“ hlornih preparata, persirćetnih (perocetnih) kiselina, benzalkonijum hlorida (QAT-s) i sličnih sa prepisanim podacima (sad je internet zakon.

  Ja glasam za sredstva koja poseduju sertifikaciju proizvođača , plus analize u zemlji korisnika. Posebno preferiram sredstva koja POSEDUJU ateste da se ne moraju ispirati. Tami zapušavam usta nevernim Tomama o obilnoj upotrebi hemije. Naravno, moj favorit je SANOSIL.

  Sretna i uspešna nova,

  Miroslav