Mirko

Napravljene poruke na forumu

  • Autor
    Članci
  • Član 7.036

    Da li možda znate kakav je postupak za izdavanje dozvole za uličnu prodaju sladoleda?

    Član 7.036

    Obratite se „MLINPEK ZAVODU“ DOO iz Novog Sada, oni će vam sigurno pomoći, telefon je 021/547-681; 021/547-682; 021/547-683.