Reklama

Petronije

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 1.076

  Ako smem da dodam pitanju cena opasku nekim laboratorijama.
  Naime ima laboratorija koje su uradile akreditaciju za neke analize a analize im radi neka druga jeftinija laboratorija.
  Izgleda da i tu ima potrebe za tenderina i traženjem više ponjuđača.
  Pera.