Reklama

STEVAN

Napravljene poruke na forumu

  • Autor
    Članci
  • Član 2.475

    Zanima me koje uslove treba da ispunjava hladnjača da bi se u njoj moglo skladištiti duboko zamznuti proizvodi, pored biljnih proizvoda, i mešani proizvodi (proizvodi koji u svom sastavu imaju komponente biljnog i animalnog porekla). Da li se mogu skladištiti zajedno u jednu komoru hladnjače ili moraju biti u odvojenim komorama.