Reklama

Mirjana

Napravljene poruke na forumu

  • Autor
    Članci
  • Član 3.480

    Voda za piće mora da izađe iz fabrike zdravstvenoi ispravna, to je obaveza proizvođača i proiuzvođač je dužan da izda potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti na osnovu Zakona o bezbednosti hrane. Prema tome, flaširana voda koja je sišla sa proizvodne trake mora da prođe fizičko-hemijsku i mikrobiološku kontrolu, a mikrobiološka kontrola traje 2-3 dana.