Reklama

Dejan

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 2.427

  Postoji više i načina i sistema za dezinfekciju vazduha. Neophodno je da detaljnije kažete o kojoj vrsti pogona se radi,kako bih vam preporučio odgovarajući i sistem i kvalitet dezinfekcije.

  Srdačan pozdrav,
  TECHNOEURO

  Član 2.427

  Irena,
  pre no što počenete da odvajate novac za aditive (koktele), proverite da li vam je odgovarajući protok pare na ulasku u degazator. ovo se najčešće dogadja kad imate „predimenzioniosan“ sistem, pa se u tzv „ler“ režimu rada, kada sistem radi ispod 20% od nominalne produkcije/potrošnje pare. Dešava se da regulacioni ventil na ulasku pare u degazator, umesto da umanji protok i održi pritisak 0,5bar, on jednostavno ili zatvori prorok ili propušta paru neodgovarajućeg pritiska!
  neka kotlar proprati pritisek iza redukcionog ventila u funkciji produkcije pare.
  Što se tiče aditiva, ovbavezno tražite da vam dostave saglasnost da se može koristiti u prehrambenoj industiji.
  probajte da pitate i kod
  BIN KOMMERC
  2493807
  2474017
  2474007

  I naravno, preporučujem da proizvodjača kotlova konsultujete u vezi sa problemom. (koje aditive proporučuju)
  Pitanje je i da li se odsoljavanje i odmuljivanje vrši kako treba!
  Koji predtretman vode imate osim jonoizmenjivačke kolone?
  Elektroprovodnost takodje može da poremeti automatiku kotlova i da se u krajnjoj instanci pojavi oksidacija i cevoda i kotlovskih cevi.

  aditivi su samo pomagala, ali nemojte kao noj zatvarati oči pred realnošći, već otkrite uzrok oksidacije.

  srdačan pozdrav,

  TECHNEURO

  Član 2.427

  Elem,
  Irena2 biće da ti je povećana količina kiseonika u vodi.
  Najverovatnije ti degazator ne radi posao. Potrebno je da je u njemu pritisak cca 0,5bar i temp oko 105C.
  proveri da li je cev za otparak iz degazatora otvorena.
  da li se odsoljavanje i odmuljivanje kotla vrši regularno.
  da li dodajete neke aditive/koktele u vodu (hidrazin je zabranjen ali ima drugih preparata koje i HACCP dozvoljava)
  kada su kotlovi poslednji put čišćeni.
  proveri da li ti jonoizmenjivač radi ispiranje jonske mase na vreme.

  eto to su ti neke smernice…

  nadam se da sam ti bar malo pomogao.
  Technoeuro doo