verica

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 1.387

  1. Marija Škrnjar, Mikrobiološka kontrola životnih namirnica, Novi Sad, maj 2001 godine.
  2. Pešić-Mikulec, D.: Mikrobiološke analize namirnica u odnosu na evropsku zakonsku regulativu, Beograd, 2005 godina.

  Ja sam koristila ovu kao dodatnu literaturu kada sam radila specijalistički rad u jednoj fabrici vode. U radu sam između ostalog radila mikrobiološku i hemisku analizu vode.

  Član 1.387

  Na koju tacno prehrambenu industriju mislite? To je sirok pojam…Sta Vam konkretno treba?