Reklama

Vukasin

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 389

  definitivno podrzavam predlog

  Član 389

  Stevia rebaudiana, odnosno aktivni steviol glikozidi nisu odobreni od strane EU za korišćenje u prehrambenoj industriji. Isti je slučaj i u našoj zemlji.

  U poslednjoj proceni EFSA je zaključila da su generalno bezbedni, tako će će možda u nekom trenutku EU i odobriti njihovu upotrebu.

  Član 389

  Dovoljno je napisati „vitamin D“.

  Član 389

  Moraš da se prijaviš za upis u Centralni registar objekata.

  Obrazac za prijavu možeš naći na sajtu Ministarstva

  Član 389

  Formaldehid se ne sme dodavati hrani, s obzirom da je svrstan u otrove, ali se u nekim namirnicama može naći prirodno u manjim količinama. Koliko znam ne postoje precizne odredbe vezane za maksimalnu koncentraciju u hrani, a i prema WHO kancerogeni efekat formaldehida ingestijom još nije potvrđen. Prema našim propisima dozvoljena količina u vodi je 0,5 mg/l. Može se naći i u nekim aditivima u koje dospeva u procesu proizvodnje (alginska kiselina) u količini do 50 mg/kg po EU propisima.

  Formaldehid se u manjoj količini može naći u morskoj ribi, gde nastaje prirodnim putem raspadom trimetilamin oksida. Ne znam koja je osetljivost korišćene metode, ali bi sadržaj u rečnoj ribi trebalo da bude zanemarljivo mali.