• Autor
  Članci
 • Član 1.633

  Prema tržišnim pokazateljima industrija ambalaže je trenutno jedan od najbrže rastućih industrijskih sektora, posebno u prehrani, koja se u Evropi označava najvećim proizvodnim sektorom vrednim 1100 milijardi dolara.
  Generalno, poslovanje vezano za ambalažu iz godine u godinu postaje sve veći posao: za 2007.godinu njegova vrednost se procenjena na 470 milijardi dolara sa prosečnom stopom rasta od 3,5 % godišnje. Procjenjuje se da će u 2014. godini vrijednost tržišta ambalaže dostići skoro 600 milijardi dolara. Ove činjenice ukazuju na veoma brzi
  napredak industrije ambalaže i u tehničkom smislu. Neprekidno se pronalaze novi ambalažni materijalai i načini pakiranja,koji udovoljavaju sve strožijim zahtijevima kupaca. Neophodno je osigurati proizvod od kvarenja, ali i osigurati što manje izlaganje hrane nepoželjnim promijenama u toku procesa proizvodnje. Ovo je moguće samo ako su sve točke procesa veoma strogo kontrolirane, a sam proces pakiranja predstavlja jednu od kritičnih faza procesa dobijanja zdravstveno ispravnog finalnog proizvoda.
  Prema Odredbi Evropske komisije o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom, koja je stupila na snagu 2004. godine (Regulation No.1935/2004), dopušteno je uvođenje “aktivne” i “inteligentne” ambalaže, dok će dodatni zahtijevi biti propisani
  specifičnim mjerama koje će uključivati i pozitivnu listu dopuštenih supstanci i/ili materijala.

  Nove tehnologije u pakiranju hrane:
  -Aktivno i inteligentno pakiranje
  -Pakiranje u modificiranoj atmosferi
  -Jestivi filmovi / premazi

  One omogučuju dodatne funkcije pakiranja: hvatanje kisika, inteligentna funkcija, antimikrobna funkcija, kontrola atmosfere unutar pakiranja, jestivost, biorazgradivost.

  Pod pojmom “aktivna” ambalaža definira se materijal koji je konstruiran
  na način da otpušta aktivne komponente u hranu ili ih apsorbira iz hrane s ciljem produljenja roka trajnosti ili održavanja ili poboljšavanja uvjeta pakovanja.Navedeni novi tipovi ambalaže ne smiju mIjenjati sastav ili organoleptička svojstva hrane ili rezultirati informacijama koje bi mogle zavarati potrošača. Aktivna ambalaža ne smije sadržavati supstance s namjerom prikrivanja procesa kvarenja hrane. Takva ambalaža mora sadržati informaciju o sigurnosti i ispravnoj upotrebi aktivne ambalaže. Tom odredbom su također utvrđeni zahtjevi za označavanjem porijekla i krajnjeg odredišta.Tradicionalni način pakiranja (pasivno pakiranje), s obzirom na način distribucije i uskladištenje proizvoda, ima svoja ograničenja u zaštiti proizvoda. Zahtjevi za povećanjem trajnosti proizvoda te negativan stav potrošača prema konzervansima, doveli su do razvoja aktivnog pakiranja. Aktivna ambalaža stalno mijenja propusnost zbog koncentracije različitih plinova u prostoru pakovine iznad samog sadržaja ili zbog dodataka antimikrobnih supstanci, antioksidansa ili drugih sadržaja koje održavaju dobar kvalitet proizvoda tokom skladištenja. Takva ambalaža naziva se još i interaktivna budući da dolazi u aktivnu interakciju s hranom. Cilj aktivnog, odnosno interaktivnog pakovanja je osiguranje uvjeta za produženim rokom trajnosti hrane tokom skladištenja. Za aktivno pakiranje koriste se sredstava za uklanjanje kisika, apsorpciju ili razvijanje ugljičnog-dioksida, isparavanje etanola, apsorpciju etilena i apsorpciju vlage.

  Kod izbora aktivnog pakiranja vrlo su bitna tri osnovna elementa:
  – Ekonomska prednost
  – Ograničenja u procesima proizvodnje
  – Procesi koji se odvijaju u proizvodima sa vremenskom odgodom

  „Inteligentno“ pakiranje može nadzirati hranu i prenijeti informaciju o njezinoj kvaliteti. Inteligentna ambalaža može mijenjati boju kako bi kupac znao koliko je hrana svježa, da li se pokvarila zbog promjene temperature tijekom skladištenja te da li je kod manipulacije došlo do oštećenja pakiranja. Materijal pakiranja u dodir sa proizvodom, ukazuje na stanje upakiranog proizvoda te daje informaciju o proizvodu.

  Interaktivno inteligentno pakiranje sadrži senzore koji obavještavaju potrošače da je proizvod oštećen.
  – eksterni senzori ( vanjski dio pakiranja , indikatori vremena, temperature,fizičkog šoka)
  – interni indikatori (indikatori propuštanja O2 i CO2, indikatori mikroorganizama)
  – indikatori koji pohranjuju informacije o proizvodima (specijalni bar kodovi )

  Sva proizvedena ambalaža, odnosno ambalažni materijal, mora biti ispravna za pakiranje prehrambenih proizvoda prema Europskim direktivama 82/711/EEC, 85/572/EEC, 202/72/EC i Regulativom (EC) No. 1935/2004.

  GAConsulting d.o.o.

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.