• Autor
  Članci
 • Član 91

  molim Vas da mi pomognete ukoliko je to moguće. interesuje me da li postoji neki pravilnik o kompostiranju, tačnije rečeno, da li se smije kompostna hrpa nalaziti unutar granice okruženja prehrambene fabrike (fabrika susenog povrca), i da li treba neka dozvola ili bilo koja druga dokumentacija vezano za odlaganje biorazgradivog otpada.

  Član 91

  Prema PRAVILNIKU O SANITARNO-HIGIJENSKIM USLOVIMA ZA OBJEKTE U KOJIMA SE OBAVLJA PROIZVODNJA I PROMET ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE

  Lokacija i okruženje objekta

  Član 5
  Objekti u kojima se obavlja proizvodnja i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (u daljem tekstu: objekti) izgrađuju se od čvrstog materijala i lociraju na suvom i ocednom zemljištu, a ako su izgrađeni na zemljištu sa visokim nivoom podzemnih voda, izoluju se u skladu sa propisanim tehničkim normativima.
  Objekti ne mogu biti locirani pored đubrišta, deponija, nesaniranih nužnika, otvorenih kanala, fabrika koje ispuštaju gasove, paru, dimove, prašinu, u blizini drugih objekata koji mogu štetno uticati na higijenske uslove u objektu, odnosno higijensku ispravnost životnih namirnica u njima, na mestima gde mogu ugrožavati uslove stanovanja, ili obavljanje zdravstvene, dečje i socijalne zaštite, kao i na mestima gde bi pravac duvanja glavnih vetrova mogao štetno uticati na higijenske uslove u objektu ili njegovoj okolini.
  Objekti se lociraju na mestima gde je obezbeđena snabdevenost energetskim izvorima i higijenski-ispravnom vodom, kao i mogućnost odvođenja otpadnih voda i drugih otpadnih materija.
  Slobodne površine oko objekta uređuju se, a prilazni putevi kao objektu, interne saobraćajnice i platoi oko objekta izgrađuju se od čvrstog materijala (beton, asfalt, kamen i sl.).

  Kako je kompostiranje kontrolisan proces pri kojem se biološko-organski otpaci, pomoću aktivnosti organizma koji žive u tlu (bakterije, gljive i sitne životinje), pretvaraju u uredan humus, jasno je da ovakvo nešto nikako ne može biti stacionirano u krugu fabrike koja se bavi preradom hrane.

  Čak kad bi nekako i dobili dozvolu za gradnju, takav objekat bi morao biti pod stalnim nadzorom sanitarnih inspetora (čitaj imali bi stalne probleme sa njima), a kako idemo ka Evropskim sandardima i sistemima kvaliteta (HACCP), samo je pitanje vremena kada bi ga morali izmjestiti. Prema tome po mom mišljenju, dugoročno, to nije dobra investicija. Naravno, Vi se još raspitajte.

  Član 1.227

  Kako doci do strucne literature na srpskom o principima organske proizvodnje hrane, ima li domacih smernica, regulativa, pravilnika i sl.?

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.