• Autor
    Članci
  • Član 3.132

    Molim Vas za odgovr da li dipl.ing poljoprivrede za zastitu bilja i prehrambene proizvode ispunjava uslove za pohadjanje kursa za savetnika za hemikalije shodno zakonskim odredbama? Gde se mogu dobiti vise detalja?

    Glavni urednik

    Prema pravilniku, obuci mogu prisustvovati kandidati koji su na osnovnim studijama imali minimum 40 bodova iz obaveznih predmeta iz oblasti hemije.

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.