Reklama
 • Autor
  Članci
 • Član 40.760

  Ovo pitanje se odnosi na samo tumačenje zašto se nešto dešava ili nedešava u hemiji, odnosno zašto neke supstance medjusobno reaguju ili ne reaguju !

   

  Elementarni bakar ne reaguje u vodenom rastvoru HCl hlorovodonične kiseline. Razlog toga znam i leži upravo u tome, da bakar ima pozitivniji redox potencijal od vodonika, pa nemože istisnuti vodonik iz kiseline, kao drugi metali.

   

  E sad kada bakar ubacimo u vodeni rastvor vodonik-peroksida takodje nema reakcije.

   

  Medjutim kada pomešamo vodene rastvore hlorovodonične kiseline i vodonik-peroksida H2O2 i onda takav rastvor dodje u dodir sa elementarnim bakrom, e tada ima reakcije, i reakcija može biti i burna. Ali postavlja se pitanje zašto je vodonik-peroksid katalizator za nagrizanje bakra u HCl, ili obrtno HCl je katalizator u reakciji oksidacije bakra u H2O2 . Ovo je pitanje za doktore hemije, i stručna lica sa širokim znanjem, dobrim praktičnim iskustvom, i teorijskim poznavanjem hemije. Svakako bio bi veliko zahvalan onome, ko bi znao da mi da pravi odgovor na ovakvo pitanje ?

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.