• Autor
    Članci
  • Član 1.541

    U BiH je od prošle godine na snazi Pravilnik o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda,gdje su propisane najviše količine utrošenog brašna zavisno od pojedinačne mase pojedinih vrsta pekarskih proizvoda.Po mom mišljenju problem je u tome kao da je Pravilnik rađen bez uključivanje struke.Naime „administrativno“ su date količine brašna koje se mogu najviše upotrijebiti,računajuću utrošak za proizvod i posipanje.
    Tako kad imate kruh bijeli od 600 g,na osnovu pravilnika nije jasno da li je najviša količina utrošenog brašna 446g ili 456 g.Osim toga teško je nešto „administrativno“ propisati,a da se ne uzmu u obzir tehnološki parametri randman,hidratacija,gubici kod pripreme,termičko kalo.

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.