• Autor
  Članci
 • Član 2.057

  Integrišući osnovne zahteve standarda ISO 9001 i HACCP, uz istovremeno preciznu razradu specifičnih zahteva različite asocijacije trgovaca su razvili i svoje standarde za osiguranje kvaliteta i bezbednosti proizvoda za svoje dobavljače.

  Jedan od najpoznatijih standarda takve vrste je IFS – INTERNATIONAL FOOD STANDARD (Version 5), koji je razvila nemačko-francusko-italijanska asocijacija trgovaca, a primenjuju multinacionalne kompanije poput METRO, AUCHAN, GLOBUS, CARREFOUR i dr.

  Da bi neko postao isporučilac proizvoda pod robnom markom navedenih trgovačkih preduzeća mora da zadovolji zahteve navedenog standarda. METRO ima za cilj da IFS/GFSI sertifikacijom do kraja 2010. obuhvati sve dobavljače METRO robne marke, a do kraja 2012. godine i sve ostale METRO dobavljače. Predviđa se da će do tada IFS i drugi standardi Globalne inicijative za bezbednost hrane GFSI (Global Food Safety Initiative) postati neizostavno sredstvo za postizanje konkurentnosti, kako na domaćem, tako i na međunarodnm tržištu.

  Usaglašavanje sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednošću hrane po zahtevima standarda IFS v5 dobavljačima trgovačkih lanaca omogućava zadržavanje postojeće i sticanje mogućnosti za unapređenje tržišne pozicije, kao i bitno poboljšanu preglednost i organizovanost proizvodnih procesa.

  Usklađivanje za zahtevima kupca opredelilo nas je da Vam ponudimo kurs

  OSPOSOBLJAVANJA ZA USAGLAŠAVANJE SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM I BEZBEDNOŠĆU HRANE SA ZAHTEVIMA STANDARDA IFSV5

  Kurs za osposobljavanje za usaglašavanje sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednošću hrane sa zahtevima standarda IFSv5 predviđen je za period od 3.-4. novembra 2010. godine u prostorijama Regionalne privredne komore Valjevo, sala na IX spratu.
  Dvodnevno stručno osposobljavanje za usaglašavanje sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednošću hrane sa zahtevima standarda IFSv5 je usmereno na detaljno upoznavanje polaznika kursa sa zahtevima standarda, a putem praktičnih vežbi i za usvajanje neophodnih veština za zadovoljenje najvažnijih zahteva.
  Osposobljavanje se sprovodi sa kratkim teoretskim uvodom, primerima i vežbama u ukupnom trajanju od 16 sati rada. Odnos teorijskog dela i praktičnog rada je 35% – 65%. Vežbe se sprovode timskim radom u malim grupama.
  Sa ciljem da se obezbedi kvalitet rada, kurs se realizuje za striktno ograničen broj učesnika. Maksimalan broj učesnika, zbog interaktivnog rada i vežbi je 20 po kursu.
  Izvođač osposobljavanja je „Consact“ d.o.o. iz Kanjiže, ogranak »Consact International Consulting Group« (www.consact.com), koji se više godina bavi, među ostalima, i uspostavljanjem sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednošću hrane po zahtevima raznih standarda, među kojima je i IFS.
  Polaznici kursa dobijaju sertifikat o učešću na osposobljavanju.

  Kontakt osoba za prijavu na osposbljavanje:
  Mirjana Đorđević, e-mail: mira@rpk-valjevo.co.rs ili
  Aleksandar Jovanović, e-mail: aca@rpk-valjevo.co.rs, telefon 014/221-721, fax 014/220-987

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.