• Autor
    Članci
  • Član 16.357

    Poštovani, naletela sam na grešku u tekstu i mislim da je bitno pomenuti je. U odeljku „Fermentacija“ je prikazana reakcija, a odgovarajuća toplotna promena je data pored: C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 + 117,8 kJ, kasnije je navedeno da je pomenuta reakcija egzotermna. Naravno reakcija jeste egzotermna, pa je upadljivo to što je entalpija navedena pored nje pozitivnog predznaka (+117,8 kJ). Koristeći podatke sa interneta za energije sagorevanja glukoze i etanola dobija se da je entalpija pomenute reakcije negde oko -80kJ/mol. Pozdrav, Jelena

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.