Reklama
 • Autor
  Članci
 • Član 1.885

  Licencirani SAVETNIK ZA HEMIKALIJE koordinira i učestvuje:
  * pri izradi dokumentacije (Dosije o hemikaliji) za upis hemikalija u Registar Hemikalija,
  * u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija,
  * pri izradi Bezbednosnog Lista (SDS) za hemikaliju koja se stavlja u promet,
  * sprovodi procedure potrebne u vezi UVOZA i IZVOZA hemikalija,
  * informiše i sarađuje na primeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet opasnih hemikalija
  * pri dostavljanju podataka za upis BIOCIDNOG proizvoda u Privremenu listu,
  * u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje Biocidnog proizvoda

  Više informacija na:
  https://www.facebook.com/pages/Savetnik-za-hemikalije/377480918950758?sk=info

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.