KONTAKT

DIREKTOR
Dr Vesna Ž. Đorđević

kontakt: 011/2650-722
vesna.djordjevic@inmes.rs

POMOĆNIK DIREKTORA ZA BIOTEHNOLOŠKI RAZVOJ
Dr Nenad Parunović
kontakt:011/2650-722
nenad.parunovic@inmes.rs

POMOĆNIK DIREKTORA ZA RAZVOJ I TRANSFER TEHNOLOGIJA
Dr Ivan Nastasijević
kontakt: 011/2650-655
ivan.nastasijevic@inmes.rs

POMOĆNIK DIREKTORA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Saša Prečanica, pravnik
kontakt: 011/2650-655
sasa.precanica@inmes.rs

Institut za higijenu i tehnologiju mesa je istraživačko-razvojni institut koji organizuje i sprovodi naučno-istraživački rad interdiciplinarnog karaktera u oblasti biotehnologije. Rezultati istraživanja primenjuju se u privredi, u saradnji sa proizvođačima iz industrije mesa i prehrambene industrije.

Institut za higijenu i tehnologiju mesa sertifikovao je sistem menadžmenta kvalitetom prvi put 2001. godine prema zahetvima standarda JUS ISO 9001:2001. Od tada je vršena redovna resertifikacija, a krajem 2011. godine sistem menadžmenta je sertifikovan prema zahtevima standarada JUS ISO 9001:2008.
Laboratorija za biotehnološka istraživanja I kontrolu bezbednosti I kvaliteta hrane, Instituta za higijenu i tehnologiju mesa, prvi put je akreditovana prema zahtevima standarada JUS ISO/IEC 17025:2001. Poslednja akreditacija Laboratorije za biotehnološka istraživanja i kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane obavljena je krajem 2011. godine prema zahtevima standarda SRPS/IEC 17025:2006.

MISIJA

Misija Instituta je da obezbeđenjem visoke stručne kompetenosti zaposlenih, korišćenjem svojih naučno-istraživačkih, razvojnih i laboratorijskih potencijala i stalnim prisustvom u privredi, doprinese razvoju industrije mesa, asortimana i kvaliteta proizvoda od mesa i snabdevanju tržišta zdravstveno ispravnim namirnicama.
Na taj način Institut doprinosi stalnoj zaštiti zdravlja životinja, ljudi i životne sredine integrisanih u strategiji „jedno zdravlje“.

VIZIJA

Stalnim podizanjem nivoa znanja, ulaganjem u kadrove i osavremenjavanjem opreme, težimo da postanemo vodeća naučno-istraživačka organizacija u oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane u regionu, koja svojim poslovnim partnerima iz industrije mesa obezbeđuje proizvode i usluge koje imaju veću vrednost od drugih.

Link za najnoviji broj časopisa “Tehnologija mesa